Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Varia

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

Alle kvinner 1939. Nr. 1-52. Oslo (Gyldendal) 1939. Innbundet i to bind med lerretsrygg. Deklenes kanter er noe slitte. Brune pletter på forsatser og forsatsblader. Rift i papiret på forsats i bd. I. Enkelte pletter i materien. Foromslag er revet ut i nr. 27. Kr. 350,-

Cosby, Bill. Tiden flyr. Oversatt av Finn B. Larsen. 3. oppl. Oslo (Aschehoug) 1987. 8vo. 123 s. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 80,-

Det hendte. Oslo (IPA Distribusjon AS). 4to. Illustr., delvis i farger. Orig. bd. Har følgende årg.: 1981-83, 1985-87. Kr. 100,- pr. årg.

Däniken, Erich von. De allmektige. Oslo 1994. Leks. 8vo. 189 s. Rikt illustr. orig. bd. med vareomslag. Navn på forsatsblad og tittelblad. Kr. 120,- Forlagsomtale: I følge forfatterens teori landet utenomjordiske vesener på vår jord for mange tusen år siden. De etterlot våre forfedre en mengde teknisk, matematisk og astrologisk viten som ble benyttet i mektige byggverk, uten at våre forfedre forsto at de var med på å videresende budskap til kommende generasjoner. Som følge av vår tekniske utvikling, er menneskene først nå i stand til å oppfatte og tolke "gudenes" budskap.

En forskreckelig oc sand bescriffuelse om mange troldfolck [...]. København 1921. (Bianco Lunos Bibliofiludgaver). 8vo. 32 s. Orig. omslag. Ex Libris. Kr. 100,- Faksimile av et Laurentz Benedicht-flyveskrift fra 1591. Nr. 314 av 500 nummererte eks.

Hansen, Kaj. Strømpe-dekoration. København 1949. 85 s. Orig.bd. Kr. 70,-

Jensen, Ingebrigt Steen. Ona fyr. For deg som vil lykkes sammen med andre. Oslo (Dinamo Forlag) 2002. Leks. 8vo. 222 s. Orig. bd. Kr. 150,- Forlagsomtale: Enkle og håndfaste råd om hva som skal til for å skape motivasjon, kraft og kultur i bedrifter og foreninger.

Leach, Penelope. Alt om barnet. Håndbok i baby- og småbarnstell. 2. rev. utg. 2. oppl. Oslo 1994. Leks. 8vo. 556 s. Rikt illustr., også i far.er. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 100,- Forlagsomtale: En håndbok i barnestell som gir informasjon om barnets utvikling i livets fem første år. Boka tar for seg måltider, vekst, søvn, skriking osv. og gir råd om hvordan man kan klare hverdagsproblemer i forbindelse med bading, hårvask, bleieskift og påkledning. Videre beskriver den hvordan man kan hjelpe barnet til å bruke kroppen og utvikle sansene. Boka er skrevet ut fra barns synsvinkel og er illustrert med over 500 tegninger og fotografier. Den har et eget helseleksikon med henvisninger og forklaringer. Åse Gruda Skard har skrevet forordet.

Lepage-Medvey, E. / Varagnac, Andre. French Costumes. London, Paris, New York 1939. 24 s. + 40 fargeplansjer på stivt papir med skilleark. Orig. lerretsbd. Bakdekkel løsnet fra ryggen. Hilsen på friblad. Kr. 300,-

Lunden, Mimi Sverdrup. De frigjorte hender. Et bidrag til forståelse av kvinners arbeid i Norge etter 1814. 5.utg. Oslo 1978. 8vo. 216 s. Billedplansjer. Rikt illustrert. Orig. omslag. Kr. 75,-

Mitchell, Stewart. The Complete Illustrated Guide to Massage. A Step-by-Step Approach to the Healing Art of Touch Book. Boston (Element Books) 1997. 4to. 224 s. Gjennomillustr. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 100,- Forlagsomtale: Boken viser mange ulike måter å gi massasje på. Den har instruktive fotografier og viser også ulike teknikker og metoder både fra østen og vesten. Den har også et kapittel om selv-massasje og et kapittel om massasje for spesielle grupper som f. eks. gravide, spedbarn og skadede. Har stikkordregister.

Moffat, Sir Cameron. Førstehjelp for barn. Medisinsk konsulent for norsk utgave: Overlege dr.med. Andreas Skulberg. Oversatt av Thore Lie. 2. rev. utg. Teknologisk forlag / Bokklubbens Barn 2001. Leks. 8vo. 67 s. Svært rikt illustr. Orig. kartonert innbd. Som ny. Kr. 125,-

Nordens kalender. Red.: Henry N. Bache et al. Utg. av Foreningen Norden. 4to. Illustr. Orig. omslag. Har følgende årg.: 1932-1939. Kr. 150,- pr. årg.

Norsk Aarbok 1932. 13te aargang. Utgjevi ved Gustav Indrebø. Bjørgvin 1932. 8vo. 158 s. Illustr. Priv. sjirtingryggbd. uten ryggtittel. En del understrekninger og kommentarer i siste kapittel. Navn på tittelblad. Kr. 150,- Innhold: Eirik Hirth. Korleis Island fekk sitt fyrste Nye-Testamente på modermålet; Per Thorseon. Irsk målstrid. Ei utsyn; Jon Auklend. Olve Nuva; Kjell Bondevik. Skuledirektør Sigurd Nergaard; Olaf Hanssen. Obstfelder og målsaki; Olaf Hanssen. Nokre nynorske manuskripter etter Sigbjørn Obstfelder: Tankar um målsaki / Eg ynskjer ho Mari rosur / Kjoleplisséen / Ei sumarferd / Ei nott millom troll / Eit Kveldsbilæte; Gustav Indrebø. Tvo brev frå Aasta Hansteen um Vinje og målsaki; Anders Hamre. Politisk kringsjå; Andreas Barsnes. Kvalveiding i Skogsvåg; Klaus Sunnanå. Det norske sildefisket ved Island; Øystein Eskeland. Litt um kramvessene og ferdene deira; Hans Tveit. Jordolja; Ragnvald Indrebø. Kristendom og kultur.

Ostwald, Wilhelm. Energi og kultur. Oversat av K. Visted. Kristiania 1911. (Natur og kultur i populær-videnskabelig fremstilling). 8vo. 189 s. Helsjirtingbd. Kr. 75,-

Postman, Neil. Den tapte barndommen. Etterord av Reiulf Steen. Oslo 1984. 8vo. 173 s. Orig. helsjirtingbd. med vareomslag. Kr. 125,-

Valtiala, Nalle. Mennesket - et skadedyr? Cappelen 1970. 8vo. 143 s. Orig. omslag. Navn utradert på smusstittelblad. Kr. 70,-

Vår samtid fra A til Å. Oslo 1986. 4to. 520 s. Meget rikt illustr., også i farger. Orig. kartonert innbd. Pen. Kr. 200,- Tilleggsbind til Store norske leksikon.

Wollstonecraft, Mary. Et forsvar for kvinnens rettigheter. Med et innledende essay av Lina Marie Rustad. 2003. 8vo. XXXII, 303, (8) s. Orig. bd. med vareomslag. kr. 150,-

Ydun. Nordisk studenterkalender 1873. Udgivet på Det norske Studentersamfunds foranstaltning. Christiania 1872. 8vo. 128, XXIV s. Enkel sjirtingryggbd. uten ryggtittel. Kr. 200,- Den 1. årg. (1870), kom som resultat av et nordisk studentermøte i Christiania i 1869. Utgiveransvaret gikk på omgang mellom Nordens studentersamfund. 1873-årg. er den eneste som kom ut i Norge. Den inneholder bl.a. fortellingen "Fanfulla" av Jonas Lie, første gang publisert her (i "Otte Fortællinger", Khvn. 1885).

Året i bilder 1982. Redaksjon: Rolf Løvstrøm, Enok Skau, Per G. Damsgaard. Oslo 1982. (En VG-bok). 4to. Orig. omslag. Kr. 75,-

Aasen, Ivar. Heimsyn. Ei snøgg umsjaaing yver skapningen og menneskja tilmaatad fyre ungdomen. 100-aars minneutgaava. Etterord av professor Reidar Djupedal. Oslo (Fonna Forlag) 1975. 8vo. 96, (3) s. Orig. kunstskinnbd. Initialer på forsatsblad. Kr. 150,-

 

Oppdatert 26.07.05