Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Språk og ordbøker

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

Alm, Jens M., red. Vest-Oppland og Valdres. (Bygd og by i Norge). Oslo 1982. Leks. 8vo. 504 s. Rikt illustr. Orig.bd. med vareomslag. Kr. 250,- Av innholdet: Borg, Arve. Fjellbygdmål - flatbygdmål.

Asheim, Olav. Reference and Intentionality. Oslo (Solum) 1992. 8vo. 241 s. Orig. helsjirtingbd. En tanke gulnet på rygg og dekler. Kr. 150,- Opprinnelig presentert som forfatterens avhandling (doktorgrad), Universitetet i Oslo, 1991. Forlagsomtale: The book is about the problem of reference: Are singular terms other than variables semantically indispensable? Do we really need them? Wouldn't it be possible to eliminate all singular constants in favor of predicates and quantifiers, vindicating thus "the primacy of predicates"?

Bergen turlag. Årbok 1967. Bergenshalvøen. Bergen 1967. 8vo. 216 s. Illustr. Orig. omsl. Pen. Kr. 70,- Av innholdet: Frøysadal, Øystein. Fjellnamn på Bergenshalvøya.

Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 37. Bergen 1931. 349 s. Illustr. Priv. sjirtingryggbd. Ex libris. Limrester på forsatsblad, ellers pen. Kr. Kr. 150,- Av innholdet: Sørlie, Mikjel. Bergens bynavn. En språkhistorisk undersøkelse (s. 7-222).

Bergenske ord og vendinger. Samlet av Niels Nielsen. Bergen u.å. Tegninger ved Karl Eidfjell. 92, 10 s. Orig. granitolinnb. Kr. 80,-

Bjørnson, Bjørnstjerne. Vort sprog. 1. utg. Kristiania og Kjøbenhavn 1907. Liten 8vo. 15 s. Orig. omslag. Rift ved nedre kapitel. Liten plett på foromslag. Kr. 100,- Opplag: 1200 eks.

Brekke, Nils Georg, red. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Bergen (Hordaland fylkeskommune / Nord 4) 1993. 4to. 477 s. Svært rikt illustr. Orig. bd. Kr. 300,- Av innholdet: Helleland, Bottolv. Stadnamna – ei soge om mennesket og miljøet; Sandøy, Helge. Hordamåla.

Chadwick, John. Løsningen av linear B. Oversatt av Kåre A. Lie. Oslo 1995. 8vo. 166 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 100,- Den minoiske høykulturen på Kreta gikk under i 1450 f.Kr. Under de mange utgravningene har man funnet tre skriftsystemer: minoiske hieroglyfer, linear A og linear B. De to førstnevnte er ennå ikke tilfredsstillende tolket, men mange mener at de betegner et semittisk språk og at minoerne var orientalere. Linear B skriften derimot, som ble brukt under det senere mykenske overherredømme, ble dechiffrert i 1950-årene, av engelskmannen Michael Ventris. Løsningen ble regnet for en strålende intellektuell prestasjon og tolkningen er nå alminnelig akseptert. En skriftgåte der både det underliggende språket og skrifttegnene er ukjent, representerer den største utfordring. Det var Ventris´usedvanlige visuelle hukomelse og hans sans for struktur og systematikk, kombinert med kryptologiske metoder som var foredlet under siste krig, som gjorde at han til slutt forstod hvilke fonetiske verdier de ulike tegnene hadde og at det underliggende språket var et arkaisk gresk. Boka er skrevet av Ventris´ nære kollega og venn, greskeksperten John Chadwick, som videreførte deres felles arbeid etter Ventris´død. Kultur og dagligliv i det minoiske og det senere mykenske riket utgjør et fargerikt bakteppe for fortellingen der vi følger dechiffreringen skritt for skritt mot den endelige løsningen.

Den Norske Turistforenings årbok 1944. Hovedemne: Sogn. Oslo 1944. Leks. 8vo. 256 s. Rikt illustr. Orig.bd. med gulldekor. Begge omslag medbundet. Kr. 200,- Av innholdet: Tylden, Per. Sognemålet.

Den Norske Turistforenings årbok 1954. Sørlandet. Oslo 1954. Leks. 8vo. 256 s. Rikt illustr. Orig.bd. med gulldekor. Begge omslag medbundet. Kr. 150,- Av innholdet: Seip, Sidrik Arup. Sørlandsk.

Den Norske Turistforenings årbok 1998. Veiviser til vidda. Oslo 1998. 8vo. 234 s. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 100,- Av innholdet: Helleland, Bottolv. Hardangerviddas namnelandskap.

Den Norske Turistforenings årbok 2000. På tur i Breheimen. Oslo 2000. 8vo. 240 s. Rikt illustr. Orig.bd. Noe vindskjeve dekler. Kr. 100,- Av innholdet: Helleland, Botolv. Breheimen og andre namn.

Drammen og Oplands turistforening. Årbok 1956. Hovedemne: Nes og Gol. Drammen 1956. 8vo. 156 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 70,- Av innholdet: Rimeslaatten, O. Målføret i Gol.

Eskeland, Ivar. Salte sitat. Illustrert av Jan O. Henriksen. 2. oppl. Oslo 1989. 8vo. 184 s. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 100,-

(Eskeland, Severin). Severin Eskeland. Oslo 1972. (Vestlandske Mållag). 8vo. 192 s. Illustr. Orig. bd. Kr. 150,- Minneskrift.

Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. Aarsberetning for 1906. 62. aargang. Med 294 illustrationer i teksten. Kristiania 1907. 8vo. II, 419 s. Enkel priv. skinnryggbd. uten ryggtittel. Et par rifter i skinnet. Rift i en side. Noe vindskjev. Navn på forsatsblad. Kr. 150,- Av innholdet: Hansen, Andr. M. Forhistoriske oplysninger fra sammensatte gaardsnavn.

Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag. 1954. 176 s. Illustr. Orig. omslag. Brett i foromslag, et par rifter ved kapitelene. Kr. 80,- Av innholdet: Frøysadal, Øystein. Spreidde stadnamn.

Gesenius, Wilhelm. Hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das alte Testament. 1-2. Fünfte Auflage. Leipzig 1857. (besorgt von Franz Ed. Christ. Dietrich). Leks. 8vo. 542, XLVII, 462 s. Begge bind bundet sammen i ett samt. skinnryggbd. med fire opphøyde bind. Ryggen sprukket og slitt ved øvre kapitel. Materien brunplettet. Navn på friblad. Kr. 300,- Friedr. Heinr. Wilh. Gesenius (1785-1842) var ty. orientalist og linguist. Dette verket, som er hans hovedverk, kom første gang i 1810-12 (2 bd.).

Gjelsvik, Nikolaus. Juridisk ordliste. Oslo 1929. 8vo. 129 s. Orig. helsjirtingbd. Bruksspor. Navn på forsatsblad. Kr. 100,-

Glåmdal. Med 6 fargetrykk, 40 plansjer og 258 bilder. Bergen 1942. (Norske bygder bind V). Folio. Orig.bd. Litt slitt ved kapitelene. Forsatsblad klippet bort. Kr. 300,- Av innholdet: Kolsrud, Sigurd. Målet i Øysterdalane og Solørbygdene.

Gula tidend i 75 år. Eit liv for fridom og norskdom, bygdenorsk kulturarv og norsk bondereising på fullnorsk målgrunn. Skriftstyrar: Per Håland. Bergen 1979. 8vo. 172 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 150,-

Hartvedt, Gunnar Hagen. Hordaland og Bergen. (Bygd og by i Norge). Oslo 1976. 570 s. Orig. kunstskinnbd. Rikt illustr. Kr. 250,- Av innholdet: Rundhovde, Gunnvor. Målføra eller dialektene i Hordalandsbygdene og i Bergen by.

Jacobsen, M.A. / Matras, Chr. Føroysk-Donsk Ordabok. Færøsk-Dansk ordbok. 2. utgava. Føroya Frodskaparfelag, Tórshavn 1961. XXXVI, 521 s. Orig. helsjirtingbd. Kr. 250,-

Kvam Mållag 50 år. 1928 - 1978. 1978. 8vo. 67 s. Illustr. Orig. omslag. Liten brett på foromslag. Hilsen fra Erling Kyrkjeeide, en av forfatterne. Kr. 75,-

Larsen, A.B. / Stoltz, G. Bergens bymål. Utgit av Bymålslaget. Kristiania 1911-12. 2 hefter, uoppsk. 306, XIV s. Liten gjennomgående fuktskade i øverste venstre hjørne på omslag og de første 25 s. av materien i første hefte. Kr. 150,-

Lothe, Anders A. Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. Utgjeve av: Firda lærarlag, Firda mållag, Firda ungdomslag, Sogns læralag, Sogns ungdomslag, Sunnfjord ungdomslag, Vestlandske mållag. 1950. Leks. 8vo. 698, IV s. Orig helsjirtingbd. Noen pletter på snitt. Kr. 300,-

Mamen, H. Chr., red. Oslo og Akershus. (Bygd og by i Norge). Oslo 1981. Leks. 8vo. 576 s. Rikt illustr. Orig.bd. med vareomslag. Kr. 250,- Av innholdet: Papazian, Eric. Om dialektene i Akershus.

Nordens kalender 1936. Utg. av Foreningen Norden 1936. 4to. 220 s. + annonsesider. Illustr. Orig. omslag. Kr. 150,- Av innholdet: Stang, Edvard. Et blad av de nordiske rettskrivningsreformers historie.

Nordens kalender 1938. Utg. av Foreningen Norden 1938. 4to. 240 s. + annonsesider. Illustr. Orig. omslag. Kr. 150,- Av innholdet: Claausen, Sven. Om sprogforbistringen; Wellander, Erik. Tiltalsord i Norden.

Nordens kalender 1939. Utg. av Foreningen Norden 1939. 4to. 223 s. + annonsesider. Illustr. Orig. omslag. Kr. 150,- Av innholdet: Sandler, Rickard. Norden och Nordens språk. Några lekmannareflexioner; Bergman, Gösta. Språklig skandinavism.

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. Bind III. Utgitt av Carl J. S. Marstrander under medvirkning av Olaf Broch, Georg Morgenstierne, Konrad Nielsen, D.A. Seip, E. W. Selmer, Alf Sommerfelt, Jakob Sverdrup. Oslo 1949. 8vo. 396 s. + 6 plansjer. Orig. omslag. Uoppsk. Små brune pletter på omslag. Kr. 150,-

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. Bind XV. Utgitt av Carl J. S. Marstrander under medvirkning av Knut Bergsland, Harris Birkeland, Carl Hj. Borgstrøm, Olaf Broch, Ingerid Dal, Georg Morgenstierne, Konrad Nielsen, Magnus Olsen, D.A. Seip, E. W. Selmer, Alf Sommerfelt, Chr. S. Stang, Hans Vogt. Oslo 1949. 8vo. 486 s. Orig.bd. Dekler slitte. Kr. 100,-

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. Bind XVII. Utgitt av Carl J. S. Marstrander under medvirkning av Knut Bergsland, Harris Birkeland, Carl Hj. Borgstrøm, Olaf Broch, Ingerid Dal, Georg Morgenstierne, Magnus Olsen, D.A. Seip, E. W. Selmer, Alf Sommerfelt, Chr. S. Stang, Hans Vogt. Oslo 1954. 8vo. 651 s. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 150,-

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. Bind XIX. Utgitt av Carl J. S. Marstrander under medvirkning av Knut Bergsland, Harris Birkeland, Carl Hj. Borgstrøm, Hallfrid Christiansen, Georg Morgenstierne, Magnus Olsen, D.A. Seip, E. W. Selmer, Alf Sommerfelt, Chr. S. Stang, Hans Vogt. Oslo 1960. 8vo. 816 s. Orig. bd. Pen. Kr. 150,-

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. Bind XX. Utgitt av Carl J. S. Marstrander under medvirkning av Knut Bergsland, Carl Hj. Borgstrøm, Georg Morgenstierne, E. W. Selmer, Alf Sommerfelt, Chr. S. Stang, Hans Vogt. Oslo 1965. 8vo. 394 s. Orig. bd. Pen. Kr. 150,-

Norsk Aarbok 1932. 13te aargang. Utgjevi ved Gustav Indrebø. Bjørgvin 1932. 8vo. 158 s. Illustr. Priv. sjirtingryggbd. uten ryggtittel. En del understrekninger og kommentarer i siste kapittel. Navn på tittelblad. Kr. 150,- Innhold: Eirik Hirth. Korleis Island fekk sitt fyrste Nye-Testamente på modermålet; Per Thorseon. Irsk målstrid; Olaf Hanssen. Obstfelder og målsaki; Olaf Hanssen. Nokre nynorske manuskripter etter Sigbjørn Obstfelder: Tankar um målsaki / Eg ynskjer ho Mari rosur / Kjoleplisséen / Ei sumarferd / Ei nott millom troll / Eit Kveldsbilæte; Gustav Indrebø. Tvo brev frå Aasta Hansteen um Vinje og målsaki

Nyquist, Finn P., red. Jotunheimen. Fra veidemark til nasjonalpark. Oslo 1980. 4to. 201 s. Svært rikt illustr. Orig. bd. med vareomslag. Et par rifter i vareomslag. Lang hilsen på forsatsblad. Kr. 150,- Av innholdet: Ekre, Lars. Nokre tankar kring namn og namngjeving.

Paulsen, Ragnhild. Ordbok over Nøttlandsmålet omkring 1900. Tilrettelagt av Norsk Målførearkiv ved Ingeborg Hoff. Utgitt av Vestfold Historielag 1981. 8vo. 446 s. Orig. bd. Kr. 200,- Ryggtittel: Vestfoldmål.

Ropeid, Tormod / Østby, Bjørn, red. Praktisk engelsk - norsk ordbok. 3. oppl. Oslo 1987. Leks. 8vo. 416 s. Orig. bd. Litt smuss på forsats. Kr. 100,-

Rosbach, Johan Hammond. Ord og begreper. Norsk tesaurus. Oslo 2001. Leks. 8vo. 325 s. Orig. bd. med vareomslag. Omslaget litt slitt i kanter. Kr. 150,- Forlagsomtale: Tesaurus-navnet brukes om ordsamlinger av mange slag. Det blir brukt om en komplett ordsamling, en ordbok over synonymer og antonymer, en begrepsordbok, en alfabetisk samling tillatte søkeord og dataspråket har tatt opp ordet i betydningen "alfabetisk fortegnelse over stikkord i informasjonssøking". I denne tesaurusen er ordene ikke oppført alfabetisk, men er gruppert etter betydning. Boken er inndelt etter 22 kapitler. Boken åpner med et kapittel om "Eksistens, liv og død", og avsluttes med et kapittel om "Topp, parallell og sentrum". Hvert kapittel er inndelt i nummererte "artikler" som samler beslektede ord som indikerer synonymer og nærliggende begreper som man kan assosiere med artikkelordet. Det dreier seg derfor både om abstrakter og konkreter. Til sammen fins det 801 artikler.

Schjøtt, S. Dansk-norsk ordbog. Kristiania 1909. Leks. 8vo. 996 s. 2 spalter. Orig.bd. Navn på tittelblad. Pent eks. Kr. 300,-

Skre, Ivar. Fana-målet. Ljodlæra. Med stutt omrit av formlæra. Bergen 1957. 8vo. 128 s. Orig. omslag. Kr. 175,-

Slyngstad, Arnfred. Skjergardsnamn frå Sunnmøre. Oslo 1951. 4to. 162 s. Illustr. Orig. omslag. Uoppsk. Liten støtskade på omslag og øvre snitt. Kr. 150,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1978. Ulla/Førre undersøkelsene. Stavanger 1978. 8vo. 247s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 120,- Av innholdet: Bakka, Tryggve. Møte mellom to ulike målføre i Dyraheio.

Storm, Joh. Om nabosprog og grænsedialekter. Kristiania 1911. (Videnskapsselskapets skrifter. II. Hist.Filos. Klasse. 1911. No. 4). 4to. 18 s. Orig. omslag. Kr. 150,-

Sørlie, Mikjel. Bergens eldste bymål. Selskapet til vitenskapenes fremme. Småskrifter nr. 3. Bergen 1950. 30 s. Heftet, orig. omslag. Kr. 50,-

Vest-Agder I. Med 5 farvetrykk, 40 plancher og 136 billeder. Bergen 1925. (Norske bygder). Folio. 187 s. Illustr. Orig. omslag. Uoppsk. En del rifter og hakk i kanten av omslag. Kr. 175,- Av innholdet: Hannaas, Torleiv. Vestegde-målet.

(Vinje, A.O.). Langslet, Lars Roar / Rydne, Jon H., red. Villmann, vismann og veiviser. En essaysamling om A.O. Vinje. Illustrert av Terje Grøstad. 2. oppl. Utgitt i samarbeid med Bergens Riksmålsforening. Oslo 1994. 8vo. 227 s. Orig. bd. (plastet). Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 80,- Av innholdet: Myhren, Magne. Nokre merknader til mål og målbruk hjå Aasmund Vinje.

Voss, J.FR. Tysk-Norsk ordbok. Ved Kjell Ivar Vannebo. Utgjeven av Skuleboknemnda åt Studentmållaget i Oslo. 1969. Leks. 8vo. 810 s. Orig. kunstskinnbd. Liten støtskade på fordekkel, ellers pen. Kr. 150,-

Årbok for Nordfjord 1961. Eit skrift for folkeminne og kulturminne. 5. årg. Nordfjord 1961. 132 s. Illustr. Orig. omslag. Et par pletter på foromslag. Hilsen på smusstittelblad. Kr. 80,- Av innholdet: Gausemel. Håkon. Fett, Per. Namn på gravhaugar i Fjordane; Dvergsdal, Daniel. Merknad til namnet Bygdahaugen.

Aasen, Ivar. Bidrag til vort folkesprogs historie. Ved Reidar Djupedal. Oslo 1954. 8vo. 36 s. Orig. omslag. Endel pletter på omslag. Pen materie. Kr. 125,-

(Aasen, Ivar). Bondevik, Jarle / Nes, Oddvar / Aarset, Terje. Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen. Bergen 1992. (Skrifter frå Ivar Aasen-selskapet. Serie A. Tekster nr. 1). 8vo. 175 s. Orig. dek. kunstskinnbd. Kr. 175,- Forlagsomtale: I 1842 byrja forfattaren for alvor å samla opplysningar om talemålet i Noreg. Her er dei, i ei endeleg utgåve frå 1851. Eit register over målføreord og namn gjer det enklare å ta seg fram i tekstene.

(Aasen, Ivar). Hovden, Anders. Ivar Aasen i kvardagslaget. Oslo 1996. 8vo. 123 s. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 100,- Forlagsomtale: Anders Hovden og Ivar Aasen var sambygdningar frå Ørsta, og dei var mykje saman i Oslo i 1870- og 80-åra, da Hovden studerte teologi. Dagbøkene til Aasen fortel at Hovden ofte besøkte han, og at han stadig gav studenten pengar. Ofte gjekk dei ut saman, på Klingenberg og andre morostader. Knapt nokon kom Aasen nærmare inn på livet, og Anders Hovden er den som kan fortelje! Om venskapen og hopehavet med Ivar Aasen i desse åra er det Hovden fortel. Sonesonen Karl-Anders Hovden har i denne utgåva skrive eit tillegg, og boka er illustrert. Boka kom ut første gong i 1913, 100 år etter at Ivar Aasen vart fødd.

Aasen, Ivar. Udvalgte Skrifter ved Vetle Vislie. Med 2 Portræter og 5 andre Billeder. Kristiania 1896. XXIII, 456 s. Illustr. Med Aasens portrett som frontispiece. / Aasen, Ivar. Norsk Grammatik. 2det Oplag af Omarbeidet Udgave af "Det Norske Folkesprogs Grammatik". Kristiania 1899. XVIII, 391 s. / Norske ordsprog, samlede og ordnede. 2.udg. ( i ny Ordning). Christiania 1881. XVI, 237 s. De tre verkene er bundet sammen i to pene skinnryggbd. med fire opphøyde bind, Udvalgte Skrifter i bd. 1, de to andre i bd. 2. Norske Ordsprog har et noe smalere format enn de andre, men er likevel bundet i samme bind som Norsk Grammatik. Navn i begge bind. Kr. 1000,-

 

Oppdatert 18.03.05