Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Samfunn og politikk

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

Barthes, Roland. Mytologier. Oversatt av Einar Eggen. Med et innledende essay av Mari Lending. De norske Bokklubbene 2002. (Bokklubbens kulturbibliotek). Leks. 8vo. XLVIII, 355, (10) s.Orig. bd. med vareomslag. Kr. 175,- Forlagsomtale:
Sosiologen og semiologen Roland Barthes analyserer og forklarer de myter som utgjør det moderne menneskets hverdagsverden i aviser og massemedier. Han skriver blant annet om fribryting, filmer, romere, vaskemidler, vin og melk og Tour de France.

(Gerhardsen, Einar). Helle, Egil. Landsfaderen. Oslo 1987. 4to. 125 s. Rikt illustr. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 100,-

Heradstveit, Per Øyvind. Hemmelige tjenester. Etterretning, spionasje og overvåking. Oslo 1973. 8vo. 237 s. Orig. omslag. Kr. 75,-

Johansen, Jahn Otto. Hva vil Sovjet? Sovetisk utenrikspolitikk i perspektiv. Oslo 1969. 8vo. 137 s. Orig. bd. Kr. 70,-

Kissinger, Henry A. Samfunnsstruktur og utenrikspolitikk. Oslo 1970. (Cappelens upopulære skrifter). 8vo. 49 s. orig. omslag. Uoppsk. Kr. 75,-

Kühnl, Reinhard. Borgerskapet og fascismen. De borgerlige samfunns utvikling fra den klassiske liberalisme til våre dager. En undersøkelse av årsakene til fascismens fremvekst. Oslo 1974. (Kjempefakkel). Orig. omslag. Navn på forsatsblad. Kr. 80.-

Marx, Karl. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. I-III. Nach der vierten, von Friedrich Engels durchgesehenen und herausgegebenen Auflage, Hamburg 1890. Berlin 1973-75. 8vo. 955, 559, 1007 s. Orig. bd. Kr. 275,-

Marx, Karl, red., og Friedrich Engels. Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue ... Nr. 1, jan. 1850. 1. utg. London, Conrad Schramm, og Hamburg & New York, Schuberth & Co. 1850. Liten 8vo. Orig. omslag. Komplett og i god stand (lite hakk i kanten av omslag), men med følgende feil fra trykkeriet: Mellom side 50-63 eksisterer ingen sidetall, men innholdet er i riktig rekkefølge. Side 35 skal antagelig være side 1 (heftet beg. med side 15). Siste side er nummerert 92, men så mange sider har aldri eksistert. På siste blad gjøres oppmerksom på at rettelser vil komme i hefte nr. 2. Neue Rheinische Zeitung Revue var det teoretiske og politiske organ for Kommunistpartiet, og var en fortsettelse av Neue Rheinische Zeitung, avisen som Marx og Engels produserte i Køln under revolusjonen i 1848-49.
Svært sjelden trykksak. Det eksisterer bare noen få kopier i dag, da det ble beslaglagt og brent av politiet i Tyskland.

1st ed. London, Conrad Schramm, and Hamburg & New York, Schuberth & Co. 1850. Small 8vo. Orig. cover. Complete and in good order (tiny scratch at edge of cover), but with the following printing mistakes: Pages 50-63 contain no pagination, but the contents are in correct order. Page 35 is probably page 1 (the publication starts with page 15). Last page is numbered 92, but that amount of pages has never existed. On the last page, it is drawn attention to the fact that corrections will be published in pamphlet number 2. Neue Rheinische Zeitung Revue was the theoretical and political organ of the Communist League, and continued the work of the Neue Rheinische Zeitung, the newspaper published by Marx and Engels in Cologne during the revolution of 1848-49. The Revue is very rare, complete or incomplete. Only a handful of copies exist today. The rest was confiscated and burned by the police i Germany. NOK 31400,- (EUR 3770,-)

Stiftamtmannens kopibok a nr.1. 8. mai 1703 - 26. september 1705. Bergen 1974. 8vo. 93 s. Orig. omslag. Kr. 150,-

Stiftamtmannens kopibok a nr.2 (II). 29. september 1705 - 9. oktober 1706 og 12. februar 1707 - 31. desember 1707. Bergen 1976. 8vo. 183 s. Orig. omslag. Kr. 150,-

Stiftamtmannens kopibok a nr. 3. 2. januar 1708 - 5. juni 1710. Bergen 1980. 8vo. 109 s. Orig. omslag. Kr. 150,-

Svennevig, Tormod Petter. I østerled. Kapitler fra et liv i utenrikstjenesten. Oslo 1996. 269 s. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 150,- Forlagsomtale: En av veteranene i norsk utenrikstjeneste forteller her om noen av de mest skjellsettende begivenheter i etterkrigstidens historie. Boken spenner fra Jugoslavia på 50-tallet, via Moskva i 60- og 70-årene, til Polen, Ungarn og dagens Kroatia. Svennevig var også ambassadør i Iran under Khomeinis revolusjon. Har personregister.

Tveit, Odd Karsten. Nederlag. Israels krig i Libanon. Oslo 1985. 8vo. 322 s. Rikt illustr. Orig. bd. Navn klippet bort fra tiiitelblad. Kr. 100,- 1. prisvinner i Cappelens dokumentarbok-konkurranse 1985.

 

Oppdatert 19.05.05