Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Religion, kirkehistorie, misjon

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

Alm, Jens M., red. Vest-Oppland og Valdres. (Bygd og by i Norge). Oslo 1982. Leks. 8vo. 504 s. Rikt illustr. Orig.bd. med vareomslag. Kr. 250,- Av innholdet: Juvkam, Per. Kyrkjer og kyrkjeliv.

Anker, B. Th. Frå kristenliv i Risør i 70- og 80-åri. Mest etter personlege minne frå barndom og ungdom. Risør 1938. 8vo. 54 s. Orig. omslag. Uoppsk. Skrift på ryggen. Kr. 80,-

Armstrong, Kare. Historien om Gud i jødedom, kristendom og islam. Oslo 1995. (Bokklubben Dagens Bøker). 8vo. 518 s. Orig. bd. med vareomslag. Som ny. Kr. 200,- Forlagsomtale: Denne boken er en beretning om hvordan man innenfor de tre store monoteistiske religionene, jødedom, kristendom og islam, har sett på og opplevd sin Gud gjennom historien. Armstrong gjennomgår gudsbegerpets utvikling, ettersporer likheter og forskjeller, ser på hvordan de store religionene til dels er blitt utbredd gjennom voldsbruk, og viser at fundamentalistiske strømninger ikke bare finnes innen islam, men også innenfor jødedom og kristendom. Med noter, ordforklaringer, litteraturliste og stikkordregister.

Astrup, P.C. Krigen i Maria. Oslo U.å. 61 s. Orig. omsl. Kr. 80,- Omhandler kirkekampen i Maria menighet i Bergen under krigen.

Astrup, P.C. Krigen i Maria. Oslo U.å. 61 s. Orig. omsl. Omslag noe plettet. Kr. 60,- Omhandler kirkekampen i Maria menighet i Bergen under krigen.

Bhagavadgita. Herrens ord. På dansk ved Poul Tuxen. København 1962. (Gyldendals Uglebøger). 8vo. 104 s. Orig. omslag. Kr. 60,- Bhagavadgita, som betyr "den høyes sang", er en av de sentrale religiøse tekstene innen hinduismen.

Begbie, Harold. Livsforvandling. Med en avslutning om Oxfordgruppen av John McCook Roots. Oversættelse og indledning ved C.J. Hambro. Oslo (Aschehoug) 1934. 8vo. 240 s. Orig. bd. Litt slitt ved øvre kapitel. Ex libris. Kr. 75,-

Berggrav, Eivind. Helliggjørelse. 2. oppl. Oslo 1961. 8vo. 164 s. Orig.bd. med vareomslag. Kr. 75,-

(Bibelen). Det nye testamente og Salmenes bok. 3. oppl. Oslo 1978. Leks. 8vo. 109, 36 s. Tillegg med ordforklaringer, tidstabell og karter. Orig. dek. kunstskinnbd. Pen. Kr. 80,-

(Bibelen). The New Oxford Annotated Bible with the Apocryphia. Revised standard version. Edited by Herbert G. May and Bruce M. Metzger. New York 1973. 8vo. XXII, 1564, XXII, 298 s. Karter. Orig. bd. med vareomslag. Omslag noe slitt og falmet i ryggen. Hilsen på forsatsblad. Kr. 100,-

Bibelen i Norge. Det Norske Bibelselskap 1991. Leks. 8vo. 383 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Vedlegg: Det Norske Bibelselskap 175 år 1816-1991. Tabula Gratulatoria. Kr. 100,- Forlagsomtale: Denne boka vil vise Bibelens plass i vårt folks historie. Bidragsytere fra forskjellige fagområder gir glimt fra Bibelens mangfoldige virkning gjennom tusen år. Boka gir perspektiv bakover i tiden, men samtidig impulser til bibelbruk i fremtiden. Vi ser på hvordan Bibelen har vært en inspirasjonskilde og vil fortsette å være det.

Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. Oslo 1988. 8vo. 141 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 60,-

Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. Bergen 1991. 8vo. 112 s. Illustr. Orig. omslag. Navn på forsatsblad. Kr. 50,-

Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. Bergen 1994. 8vo. 192 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 50,-

Bjørlykke, Oskar Stein. Himmel og jord. Oslo 1991. 8vo. 70 s. Orig. kunstskinnbd. Hilsen på forsatsblad. Kr. 60,-

(Bjørnson, Bjørnstjerne). Amdam, Per. Bjørnson og kristenarven 1875 - 1910. Selvhevdelse. Selverkjennelse. Universitetsforlaget 1977. 8vo. 270 s. Orig. kartonert innb. Kr. 150,-

Boken om Job. Oslo (Forlaget Land og kirke) 1957. Leks. 8vo. 82 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 250,- Denne utgaven av Jobs bok er ved Øivind Seip Berggrav, og bygger på den autoriserte norske bibeloversettelse, på Sigmund Mowinckels "Dikt om Ijob og hans tre venner" (Oslo 1924), og på Artur Weiser: "Das Buch Hiob" (Göttingen 1956). bokutstyr i originaltresnitt ved Hans Gerhard Sørensen.

Brekke, Nils Georg, red. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Bergen (Hordaland fylkeskommune / Nord 4) 1993. 4to. 477 s. Svært rikt illustr. Orig. bd. Kr. 300,- Av innholdet: Lidén, Hans Emil. Kirke og kloster. Drivkrefter i lokalsamfunnet; Achen, Henrik von. Kirkekunsten. Et budskap i bilder; Johansen, Karl Egil. Bedehuset og lekmannsrørsla.

(Brun, Johan Nordahl). Støylen, Kåre. Bergens-bispen Johan Nordahl Brun. Et 200 års-minne. Bergen u.å. 8vo. 45 s. Illustrasjoner. Orig. omslag. Pletter på foromslag. Kr. 50,-

Bugge, Anders / Steen, Sverre, red. Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennom årtusener. Bind 4: Fra rokken til fabrikken. Oslo 1940. Leks. 8vo. 450 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. med fire opphøyde bind. Litt slitt i ryggen. Kr. 130,- Av innholdet: Selmer, L. Haugianerne.

Bøe, Bernt. "Kyrkja i Stangvik". Stavkyrkja 1407 - 1783. Korskyrkja 1784 - 1896. Stangvik kyrkje 100 år 1897 - 1997. Utg. av Stangvik sokneråd. 8vo. 71 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 80,-

Bønneboken. Bønner og liturgier for Den norske kirke. Utarb. av biskop Per Juvkam. Verbum 1991. Liten 8vo. 252 s. Orig dek. kunstskinnbd. Kr. 125,-

Cantate Domino. World’s Student Christian Federation Hymnal. Geneve 1963. 8vo. Upag. Orig. helsjirtingbd. Kr. 70,-

Cantate Domino. An ecumenical hymn book - Ein ökumenisches gesangbuch - Psautier æcumenique. Kassel 1974. Liten 8vo. 379 s. Orig. omslag. Kr. 80,-

Cantemus Domino: Katolsk salmebok. Utgitt ved Dr. K. Kjelstrup. Fjerde utgave forsynt med et tillegg. Oslo 1934. 290 s. Slitt innb. Kr. 50,-

Centralkirkens menighet. Bergen 1890-1990. Bergen 1990. 4to. 56 s. Rikt illustr. Orig. omslag. Kr. 75,-

Coldevin, Axel, red. Haslum kirke. Utgitt av Haslum menighetsråd med bidrag av Bærum kommune. U.å. 8vo. 16 s. Illustr. Orig. omslag. Navn på foromslag. Kr. 40,-

Davids salmer inddelt for sang til bruk ved de daglige gudstjenester. Kristiania (Købelske bok- og kunsttrykkeri) 1921. Liten 8vo. Upag. Orig. helsjirtingbd. Navn på forsatsblad. kr. 85,-

Dickens, Charles. The life of our Lord. Written expressly for his children by Charles Dickens. London 1934. Leks. 8vo. 128 s. Illustr. fra verdenskunsten. Orig. bd. Noen pletter på fordekkel. Lite stempel på forsatsblad. Kr. 200,- Utgitt etter forfatterens død.

Dietrich, Suzanne De. En reise gjennom Bibelen. Oslo (Land og kirke) 1955. 8vo. 226 s. Orig. omslag. En tanke skjev. Kr. 50,-

Eika, Sverre. Under mange stjernehimler. Lutherstiftelsen 1965. 8vo. 160 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 125,-

Eriksen, Morten, red. Ordet og sverdet. Historiske foredrag på Moster 1984-1993. Utgjeve av Verbum forlag i samarbeid med 1000-årsjubileet på Moster 1995 og Mostraspelet. Bømlo 1993. 8vo. 161 s. Orig. omslag. Kr. 100,-

Fedrenes kirke i Rogaland. Årbok for Stavanger bispedømme 1951. Utgitt av Stavanger bispedømmeråd. 8vo. 119 s. Illustr. Orig. omslag. Brett på tittelblad. Kr. 60,-

For frisindet Christendom. Udgivet af Christofer Bruun. 2den Aargang. Lillehammer 1885. 8vo. 296 s. Skinnryggbd. Stempel på tittelblad. Kr. 150,-

For kirke og kultur. Treogtyvende bind. Utgit av Eivind Berggrav-Jensen. Kristiania 1916. 652 s. Sjirtingryggbd. En del sider vannskadet. Kr. 130,-

For kirke og kultur. Femogtyvende bind. Utgit av Eivind Berggrav. Kristiania 1918. 556 s. Sjirtingryggbd. Kr. 150,-

Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag. 1954. 176 s. Illustr. Orig. omslag. Brett i foromslag, et par rifter ved kapitelene. Kr. 80,- Av innholdet: Liland, Sigurd. Dei fjorton kongskyrkjone; Jansen, Kristofer. Ei kyrkjesoge frå Lindås for 200 år sidan. Ein folkekjær Lindåsprest; Hanssen, Olaf. Litt um religiøs folkedikting i Nordhordland.

Førstegrøden av Sangverk for den norske kirke frembåret av Willy Abildsnes, Børre A. Knudsen, Trond Kverno, Johan Varen Ugland. Solum Forlag A/S 1980. Tverr-8vo. 347 s. Illustr. Noter. Orig. omslag. lesestriper i ryggen. Kr. 150,-

Giertz, Bo. Steingrunnen. Til norsk ved Stephan Tschudi. 2. oppl. Forlaget Land og kirke 1958. 8vo. 350 s. Orig. bd. med vareomslag. Plett på foromslag. Kr. 150,-

Gilbrandt, Thoralf, red. Illustrert norsk bibelleksikon. Bind 1-2. Oslo 1965 - 69. 4to. Rikt illustr., delvis i farger. Karter. Orig. helskinnbd. med topp gullsnitt. pent sett. Kr. 1000,-

Gjerpe, Otto. Fedrearv og barnefostring. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn gjennom 100 år. Oslo 1978. 8vo. 315 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 150,-

Gjør døren høy. Kirken i Norge 1000 år. Oslo 1995. Leks. 8vo. 510 s. Illustr. orig. dek. helsjirtingbd. Kr. 250,- Forlagsomtale: Samlingen inneholder et utvalg tekster fra kristendommens historie i Norge, tekster som i tid spenner fra norrøne runeinnskrifter til biskop Berggravs fredspreken 17. mai 1945. Tekstene presenteres og kommenteres av kirkehistorikere fra ulike teologiske miljøer. Tekstsamling utgis i forbindelse med kirkens 1000-årsjubileum i 1995.

Glåmdal. Med 6 fargetrykk, 40 plansjer og 258 bilder. Bergen 1942. (Norske bygder bind V). Folio. Orig.bd. Litt slitt ved kapitelene. Forsatsblad klippet bort. Kr. 300,- Av innholdet: Erichsen, Chr. Religiøst liv.

Greipsland, Torbjørn, red. Kongen på kirkevei. Oslo 1986. 4to. 143 s. Rikt illustr. Orig. bd. med vareomslag. Omslag slitt i kanter. Kr. 75,-

Greipsland, Torbjørn, red. Med konger og dronninger til kirke gjennom 1000 år. Medredaktører: Tor Johannes Jensen, Audun Mosevoll og Egil Mongstad. Oslo 1995. Stor 4to. 135 s. Rikt illustr. i farger og sv/h. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 175,- Forlagsomtale: Boka forteller om kongers og dronningers innsats og holdninger til kirken. Enkelte av dem har tilsynelatende vært lite preget av kristen tro, mens andre har identifisert seg med kirkens budskap og misjon. I en innledende artikkel skriver biskop Andreas Aarflot om da kristendommen kom til Norge, mens lagtingspresident Jan P. Syse i bokas avsluttende artikkel skriver om kristen tro og politikk. Med kildeoversikt.

(Grundtvig, Nicolay F. S.). Anders Skrondal. Grundtvig og Noreg. Kyrkje og skule 1812 - 1872. Bibliotheca Norvegiæ sacræ VII. Doktoravhandling. Bergen 1929. Leks. 8vo. 340 s. Orig. helsjirting med gulldekor. Påskrift på tittelblad. Falmet i ryggen. Kr. 300,-

Hagen, Ingar. Den norske kirke i storm. Lunde forlag 1967. 8vo. 192 s. Orig sjirtingryggbd. med vareomslag. Kr. 75,- Om kirkekampen under krigen.

Hagen, Kjell. Med gledesbud til havets folk. Den indre Sjømannsmisjon 100 år. Oslo 1980. 8vo. 164 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 100,-

Handeland, Oscar. Kongens budbærere. Bind 1. 3. opplag. Bergen 1948. 8vo. 302 s. Illustr. Orig. grønn sjirtingryggbd. Kr. 80,-

Handeland, Oscar. Kongens budbærere. Bind 1II. 3. opplag. Bergen 1949. 8vo. 299 s. Illustr. Orig. grønn sjirtingryggbd. Noe løs i ryggen. Stempler. Kr. 70,-

Handeland, Oscar. Kongens budbærere. Bind VI. 2. opplag. Bergen 1952. 8vo. 294 s. Illustr. Orig. grønn sjirtingryggbd. Utgått bibliotekseks. med biblioteksregler og Ex libris innklebet. Pen. Kr. 70,-

Hartvedt, Gunnar Hagen. Hordaland og Bergen. (Bygd og by i Norge). Oslo 1976. 570 s. Orig. kunstskinnbd. Rikt illustr. Kr. 250,- Av innholdet: Strand, Odd. Kirken gjennom tusen år.

Hauge, Hans Nielsen. De eenfoldiges lære og afmægtiges styrke. Bergen 1923. 8vo. 112 s. Orig. omslag. Delvis uoppsk. Liten rift i foromslag. Kr. 75,-

Hole, William. Det evige motiv. 80 bilder fra Jesu liv, med tekster fra Det nye testamente. Stavanger 1980. 4to. 184 s. Rikt illustr. i farger. Orig. bd. med vareomslag. Omslag litt slitt. Kr. 120,- Akvareller av den engelske kunstneren William Hole.

Holm-Hansen, Bjørn. Våre trossamfunn. Oslo (Forlaget Magne) 1970. 8vo. 132 s. Illustr. Orig. omslag. Navn på forsatsblad. Kr. 70,- Omslag og vignetter: Egil Torin Næsheim.

Hope, Ludvig. Mot maalet. Huspostille. Første tekst-række. 3dje oplag. Bergen 1926. 8vo. 423 s. Orig. helsjirtingbd. Kr. 150,-

Houm, Philip. Mannen fra Nasaret og Den norske kirke. 10.tus. Oslo 1965. Orig. sjirtingryggbd. Kr. 80,-

Houm, Philip. Mannen fra Nasaret og Den norske kirke. 10.tus. Oslo 1965. Orig. sjirtingryggbd. med vareomslag. Kr. 100,-

Holm, Hans Henrik. Heilagkvæde. I utvalg og med et forord av Kåre Langvik-Johannesen. Tresnitt av Niclas Gulbrandsen, Inggard Rosseland, Hans Gerhard Sørensen. Oslo 1979. 8vo. 122 s. Orig. omslag. Uoppsk. Merke etter prislapp på foromslag. kr. 125,-

Holt, Torbjørn. Fana kirke. Utgitt av Fana sokneråd og Fana KFUK-KFUM 1987. 8vo. 27 s. Rikt illustr. Orig. omslag. Hilsen. Kr. 30,-

Høibo, Roy. Jelsa kyrkje. Utgitt av Jelsa sokneråd i samarbeid med Ryfylkemuseet 1989. 35 s. Rikt illustr. Orig. omslag. Kr. 60,-

Haavik, Åge. Ny sang i kirken. Et utvalg salmer fra forslag til Norsk salmebok. Oslo 1981. 59 s. Orig. omslag. Navn på tittelblad. Kr. 30,-

Isachsen, Karsten. Som når et barn kommer hjem. Essays og prekener. Oslo (Land og kirke) 1981. 8vo. 129s. Orig. kartonert innbd. Falmet i ryggen. Kr. 70,-

Job. Gjendiktet av Gro Dahle etter oversettelse fra hebraisk ved Elie Wardini. Oslo 2000. Leks. 8vo. 139 s. Orig. kartonert innb. Biblioteksstempler, ellers pen. Kr. 75,- Forlagsomtale: Dette er fortellingen om den rettferdige Jobs lidelser, gjendiktet i en poetisk og moderne form.

Johannesen, Georg. Tredje kongebok. Oslo 1978. 8vo. 92 s. Orig. kartonert innbd. Kr. 175,-

Juvkam, Per, red. Bjørgvin bispestol. Frå Selja til Bjørgvin. Oslo 1968. Leks. 8vo. 125 s. Illustr. Orig.bd. med vareomslag. Et par rifter i omslag. Kr. 150,-

(Kierkegaard, Søren). Thulstrup, Niels, red. Breve og aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard I-II. 2 bind. Udgivne på foranledning af Søren Kierkegaard Selskabet. København 1953-54. 344, 140 s. Orig. omslag. Liten rift og plett på foromslag. Kr. 400,- Les mer om Kierkegaards skrifter i: Dr. Anthony Storm's Commentary on Kierkegaard.

Kirkebøe, M.C. Oslos kirker i gammel og ny tid. Oslo 1956. Leks. 8vo. 96 s. Illustr. Orig. sjirtingryggbd. Navn på forsatsblad. Kr. 150,-

Kirken i Salhus. Utdrag fra Salhus kirkes historie 1924-1999. Bergen 1999. 58 s. Illustr. Orig. omslag. Som ny. Kr. 40,-

Kristen sang. Norges kristelige student- og gymnasiastlag, 1946. 288 s. Sjirtinginnb. Navn på friblad. Kr. 60,-

(Landstad, M.B.) Salmeskatt og kulturarv. Eit skrift om Seljordspresten M. B. Landstad. Med artiklar av H.S. Blom Svendsen, Simon Dahlen, Harald Kihle, Odd Nordland, Johannes Smemo, Henrik Sørensen. Illustrasjoner av Harald Kihle, Gerhard Munthe, Henrik Sørensen, Erik Werenskiold. Oslo 1951. 8vo. 95 s. Orig. omslag. Kr. 125,-

Lange, Albert J., red. Norges portræt-galeri. 1. bind: Norges gejstlighed. Christiania 1906. 8vo. 172 s. Portretter. Litt slitt skinninnbd. med fire opphøyde bind. Utklipp limt inn med tape på forsats og forsatsblad. Kr. 100,-

Lexow, Einar / Grevenor, Henrik / Bugge, Anders. Verdens kunsthistorie II. Kristendommens kunst. Fra Keiser Constantinus til konsiliet i Konstanz. Oslo 1937. 4to. 272 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. Noen skraper i skinnet. Kr. 90,-

Lindeman, Ludv. M. Koralbog indeholdende de i Landstads Salmebog forekommende melodier. Samt et anhang af melodier harmoniserede af komponister fra det 16de aarhundrede. Tiende oplag. Kristiania 1922. Tverr-4to. 116, 36 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Noe slitt ved kapitelene og enkelte hakk i kanten av deklene. Enkelte pletter i materien. Stempel på forsatsblad. Kr. 250,-

Litleskare, Johan. Soga um Manger kyrkja. Frå den fyrste kristne tid til 1941. Utgjeve av Manger herad. Manger 1941. Leks 8vo. 198 s. Orig. dek. helsjirtingbd. Noe vindsjeve dekler. Dedikasjon fra forfatteren. Kr. 175,-

Luther, Martin. Luthers katekismer. Oversettelse og innledning ved Carl Fr. Wisløff. Oslo 1979. 8vo. Orig. omslag. Kr. 70,-

(Luther, Martin). Steinwede, Dietrich. Martin Luther og hans samtid. Bilder fra kirkehistorien. Verbum forlag 1983. 55 s. Rikt illustr. Orig. kartonert innbd. Kr. 100,-

Lønning, Per. Så lang en vei. Salmer og dikt. Oslo 1988. 96 s. Orig. dek helsjirtingbd. Kr. 80,-

Lønning, Per / Thorn, Finn. Hvor står den lutherske og den katolske kirke idag? To synspunkter. Oslo 1967. (Perspektivbøkene nr. 25). 8vo. 117 s. Orig. omslag. kr. 60,-

Mamen, H. Chr., red. Oslo og Akershus. (Bygd og by i Norge). Oslo 1981. Leks. 8vo. 576 s. Rikt illustr. Orig.bd. med vareomslag. Kr. 250,- Av innholdet: Mamen, H. Chr. Kirker og kirkeliv i Akershus.

Maran Ata. Samlet og utgit av T.B. Barratt. Kristiania 1920. 464 s. Kr. 50,-

May, Herbert G, ed. Oxford Bible Atlas. London 1962. 4to. 144 s. Illustr. Karter. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 100,-

Misjon i vest. Misjonssambandet Bergen krins 1902 - 2002. Utgjevar: Bergen krins av Norsk Luthersk Misjonssamband. 2002. 4to. 73 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 70,-

Molland, Einar. Norges kirkehistorie i det 19. århundre. Bind I-II. Oslo 1979. 8vo. 409, 355 s. Orig. kartonert innb. Pent sett. Kr. 300,-

Motiverede lovudkast, afgivne af den ved kongelig Resolution af 27de Januar 1859 til Drøftelse af forskjellige kirkelige Anliggender nedsatte Commision. Christiania 1862. 8vo. 110, 28 s. Nyere sjirtingryggbd. Hjørne revet av tittelblad, ellers pen. Kr. 75,-

(Mott, John R.). Aarflot, Olav. John R. Mott. 2. oppl. Oslo 1946. 8vo. 160 s. Orig. sjirtingryggbd. Pen. Kr. 100,- John R. Mott mottok Nobels fredspris 1946 for kirkelig hjelpearbeid.

Mowinckel, Sigmund. Det gamle testament som Guds ord. Oslo 1938. 8vo. 139 s. Orig. bd. Kr. 100,-

Munk, Kaj. Med ordets sverd. Danske prekener 1941-1942. 2. samling. Oslo 1946. 8vo. 201 s. Orig. bd. Kr. 100,-

Munk, Kaj. Ved Babylons floder. Danske prekener 1941. Oslo 1946. 8vo. 173 s. Orig. bd. Hilsen på forsatsblad. Kr. 80,-

(Munk, Kaj). Henriques, Alf. Kaj Munk. Overs. av Margrethe Kjær. Oslo 1947. Orig. bd. 213 s. Svake brune pletter på snitt og forsats. Kr. 90,-

Nordens kalender 1937. Utg. av Foreningen Norden 1937. 4to. 257 s. + annonsesider. Illustr. Orig. omslag. Kr. 150,- Av innholdet: Neiiendam, Michael. Et kulturskred. Belyst af den evangeliske reformation; Berggrav, Eivind. På bispevisitas over Hardangervidda.

Nordisk sanghefte. Utgitt av L.M.F. Kjøbenhavn (Missionstrykkeriet) 1931. 144 s. Orig. omslag. Kr. 30,-

Norsk koralbok. Oslo 1985. Tverr 4to. 304 s. Noter. Orig. sjirtingbd. Navn på forsatsblad. Pen. Kr. 400,-

Norsk Aarbok 1932. 13te aargang. Utgjevi ved Gustav Indrebø. Bjørgvin 1932. 8vo. 158 s. Illustr. Priv. sjirtingryggbd. uten ryggtittel. En del understrekninger og kommentarer i siste kapittel. Navn på tittelblad. Kr. 150,- Av innholdet: Ragnvald Indrebø. Kristendom og kultur.

Ohnstad, Anders. Vangen kyrkje. Vangskyrkja i Aurland. Kyrkje og kristenliv. Voss 1983. 8vo. 128 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 140,-

Odeberg, Hugo. Kristus og skriften. 3. oppl. Oslo 1969. 8vo. 55 s. Orig. omslag. Kr. 30,-

Olsen, Peder. Helbredelse ved bønn. 2.oppl. Oslo 1948. 8vo. 135 s. Orig. bd. med litt slitt vareomslag. Kr. 70,-

Om kjerka på Røros. "Bergstadens Ziir". Utgitt av Røros menighetsråd i samarbeid med Rørosmuseet ved kirkejubileet 1984. Tverr 4to. Orig. omslag. En noe dominerende hilsen på første side. Kr. 75,-

(Opedal, Halldor O.). Hardangerminne. Festskrift til Halldor O. Opedal på 70årsdagen den 26. mai 1965. Hardanger Historielag 1965. 8vo. 191 s. Orig. kunstskinnbd. Pen. Kr. 250,- Av innholdet: Det religiøse livet i Kinsarvik prestegjeld (Odda, Kinsarvik, Ullensvang) mellom 1800 og 1860.

Orheim, Matias. I villskogen. Bjørgvin 1929. 8vo. 245 s. Orig. dek. helsjirtingbd. Falmet i ryggen. Hilsen på tittelblad. Kr. 150,- Om nybyggerpresten Johannes E. Nord, Rice Lake, Wisconsin.

Orheim, Matias. Skrifter i samling. Ungdomsutgåva. Band 1. Livet sjølv. Band 2. På odelsgrunn. Bergen 1954. 8vo. 387, 385 s. Orig.bd. med vareomslag. Pene. Kr. 300,-

Orheim, Matias. Ungdomskvad. Samlingsutgåve. 1948. Liten 8vo. 326 s. Orig. helsjirtingbd. Falmet. Navn på forsatsblad. Kr. 60,-

Orheim, Matias. Vekking og vår. Dikt. Oslo 1943. 8vo. 233 s. Orig. bd. Navn på forsatsblad. Kr. 80,-

Pave Paul VI. Om forkynnelsen. Rundskriv til kirkens troende og til alle mennesker av god vilje. St. Olav Forlag 1978. 8vo. 72 s. Orig. omslag. Initialer på forsatsblad. Kr. 50,-

Rabben, Bjarne. Sande kyrkje 1880-1980. Utgjeve av Sande sokneråd. 8vo. 68 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 70,-

Rian, Johan B. Fra Domkirken til Klosterdalen. Forord av biskop Tord Godal. Melhus 1977. 8vo. 115 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 100,-

Salmer 1973. Liturgikommisjonens prøvehefte. 2. utg. Oslo 1975. 155 s. Noter. Kr. 50,-

Salmer fra søsterkirker. Oversatt av Johannes Smemo. Oslo 1964. 133 s. Orig.bd. med plastomslag. Hilsen på friblad. Kr. 100,-

Sandar kirke 1792-1942. Et minneskrift til kirkens 150-årsdag, 15. august 1942. Utgitt ved Sandar menighetsråd. 8vo. 31 s. Illustr. Orig. omslag. Omslag slitt i kanter. Navn på foromslag. Kr. 50,-

Sandvik, O.M. Norsk kirkemusik og dens kilder. Kristiania 1918. 8vo. 87 s. Noter. Priv. skinnryggbd. Noe falmet i ryggen. Ex libris på forsats. Kr. 150,-

Sangbok for norsk ungdom. Utgitt av Norges kristelige ungdomsforbund. Oslo 1953. 375 s. Orig.bd. Pen. Kr. 80,-

Sangbok for norsk ungdom. Musikkutgave. Melodisamling, arrangert for piano, orgel eller blandet kor. Oslo u.å. 151 s. Slitt innb. Kr. 80,-

Sangboken: Syng for Herren. Med tillegg. Bergen 1947. 639 s. Kr. 50,-

Sangboken: Syng for Herren. Rev. utg. Bergen 1957. 608 s. Slitt innb. Kr. 40,-

Sangboken: Syng for Herren. Rev. utg. Oslo 1983. 1188 s. Orig.bd. Hilsen på forsatsblad. Pen. Kr. 100,-

Sangboken: Syng for Herren. Rev. utg. 3. oppl. (uten noter). Oslo 1984. 686 s. Orig. rødt skinnbd. Hilsen på smusstittelblad. Pen. Kr. 125,-

Skard, G. Småskolens salmer og religiøse sanger. Samlet i samsvar med by- og landsfolkeskolens normalplan. Oslo 1947. 54 s. Kr. 50,-

Smyth, J. Paterson. I Jesu fotspor gjennom Israel. Redigert av Tim Dowley. Fotografier av Sonia Halliday og Laura Lushington. Innledning av Biskop Erling Utnem. Hovet (Hermon Forlag) 1996. Folio. 64 s. Gjennomillustr. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 100,-

Stevenson, Kenneth E. / Habermas, Gary R. Likkledet fra Torino. Oslo 1983. 8vo. 205, (3) s. Orig.bd. med vareomslag. Rift i bakomslag. Kr. 125,-

Stoveland, Bjarne. Min sjel, min sjel lov Herren. Historien bak 30 salmer. Oslo 1992. 133 s. Orig.bd. Kr. 70,-

(Svee, Niels Olsen). Fet, Jostein. Allmugens diktar. Niels Olsen Svee i norsk religiøs folkesong. Universitetsforlaget 1987. 8vo. 189 s. Noter. Orig. omslag. Initialer på smusstittelblad. Kr. 150,-

Tallhaug, Karl. Så går vi til vårt arbeid. Morgenbønner, sanger og salmer. Oslo 1959. 103 s. Med tegninger av Joachim Grøgaard. Orig. bd. Stempel på omslag og forsatsblad, ellers pen. Kr. 70,-

Taylor, John. Icon Painting. London 1979. 4to. 80 s. Rikt illustr. i farger. Orig. omslag. Litt støtt ved øvre kapitel. Kr. 100,-

Thestrup Pedersen, E. Bibelhåndbok. Bibelske hovedord og begreper. Oslo 1966. 8vo. 273, (3) s. Orig.bd. med vareomslag. Kr. 125,-

Tjeltveit, Njål, red. Bedehuskulturen. Bedehus og bygdeliv i Ryfylke. Stavanger 1987. Tverr-8vo. 140 s. Illustr. Noter. Orig. kartonert innbd. Initialer på forsatsblad. Kr. 100,-

Tronsen, Tron. Opp leider'n. Av en sjømannsprests loggbok. Oslo 1966. 8vo. 134 s. Orig. bd. Initialer og dato på forstasblad. Kr. 75,-

Ursin, J. Helligdom og symbolikk. En håndbok. Oslo 1952. 8vo. 285 s. Illustr. Pen, nyere priv. innb. med skinn rygg og hjørner. Skrift på smusstittelblad. Kr. 150,-

Vest-Agder I. Med 5 farvetrykk, 40 plancher og 136 billeder. Bergen 1925. (Norske bygder). Folio. 187 s. Illustr. Orig. omslag. Uoppsk. En del rifter og hakk i kanten av omslag. Kr. 175,- Av innholdet: Asserson, A.B. Kirkelig liv.

Vindsetmo, Bjørg. Sjelen som turist. Om religion, terapi og magi. Oslo 1995. 191 s. Orig. bd. med vareomslag. Omslag noe slitt i kanter. Kr. 100,- Forlagsomtale: I denne boka retter forfatteren et kritisk lys mot en rekke former for livssyn og terapi innenfor moderne nyreligiøse bevegelser.

(von Westen, Thomas). Eskeland, Severin. Thomas von Westen. Bjørgvin 1923. 8vo. 32 s. Orig. omslag. Et par små pletter på omslag. Navn. Kr. 60,- Les mer om Thomas von Westen.

Vårt folks historie. VIII. Fra verdenskrig til verdenskrig. Ved Chr. A.R. Christensen. Oslo 1961. 8vo. 475 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. Noen skraper i skinnet. Kr. 90,- Av innholdet: Tro og viten.

Wiesel, Elie. Den hellige glød. Chassidiske portretter og legender. Oversatt av Gerd Høst. Oslo 1973. 124 s. Orig. omslag. Bruksspor på omslag. Kr. 100,-

Zapffe, Peter Wessel. Lyksalig pinsefest. Fire samtaler med Jørgen. Oslo 1999. (Zapffes efterlatte skrifter). 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 150,- Forlagsomtale: Søndag 26. mai 1822 er menigheten samlet til høymesse. Da med ett står brannen inn som en himmelsk lue. 116 personer blir flammenes rov. Brannen er et utgangspunkt for en intellektuell høytemperert diskusjon om dype religiøse-eksistensielle problemer og om sentrale temaer i kristendommen: straff og nåde, Guds rettferdighet, vrede og dom. Fire personer diskuterer om brannen var et ledd i en kjærlig Guds fredsplan, eller om den var en blind tilfeldighet. Har litteraturliste.

Zapffe, Peter Wessel. Rikets hemmelighet. En kortfattet Jesus-biografi. Oslo 1985. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 300,-

Zwilgmeyer, Dagfinn. Gullharpen. Ny gjendiktning av Salmenes bok. Oslo 1973. 8vo. 230 s. Orig. omslag. Et par lesestriper i ryggen. Litt slitt ved øvre kapitel. Kr. 75,-

Aagaard, Johannes, red. Håndbog i verdens religioner. 1. udgave, 2. oplag. København (Politikens Forlag) 1985. 8vo. 419 s.orig. kartonert bd. Navn på forsatsblad. Kr. 100,-

Årbok for Nordfjord 1959. Eit skrift for folkeminne og kulturminne. 4. årg. Nordfjord 1959. 132 s. Illustr., plansjer i farger. Orig. omslag. Plett på foromslag. Noe løs i ryggen. Navn på forsatsblad. Kr. 80,- Av innholdet: Fitje, Gunnar S. Haugerørsla i Nordfjord.

 

Oppdatert 02.08.05