Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Historie - Norge

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

Oversikt over norske historiske dokumenter: History of Norway - Primary documents.

1000-årsminnet for Håkon den gode 961 - 1961. Fitjar 1961. 8vo. 136 s. Rikt illustrert. Orig. omslag. Pen. Kr. 80,-

Bugge, Anders / Steen, Sverre, red. Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennom årtusener. Bind 4: Fra rokken til fabrikken. Oslo 1940. Leks. 8vo. 450 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. med fire opphøyde bind. Litt slitt i ryggen. Kr. 130,-

Bye, Erik. Blow, Silver Wind. A Story of Norwegian Immigration to America. With a Postscript by Eric Sevareid. Illustrations by Karl Erik Harr. Third Printing. minnesota 1978. Liten 4to. 119 s. Orig.bd. Kr. 100,-

Bye, Erik. Veien har ingen ende. Tegninger av Karl Erik Harr. Oslo 1976. 109 s. Leks. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 100,- Norsk tekst, men med mange sanger og dikt skrevet for et engelsktalende publikum i forb. med markeringen av 150-årsminnet for den norske utvandringen.

Fett, Harry. Hellig Olav. Norges evige konge. Oslo 1938. (Kunst og Kulturs serie). 4to. 175 s. Illustr. Orig. omslag. Uoppsk. Plett i ryggen. Revet i nedre kant av omslag. Kr. 150,-

Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. Aarsberetning for 1906. 62. aargang. Med 294 illustrationer i teksten. Kristiania 1907. 8vo. II, 419 s. Enkel priv. skinnryggbd. uten ryggtittel. Et par rifter i skinnet. Rift i en side. Noe vindskjev. Navn på forsatsblad. Kr. 150,- Av innholdet: Augestad, Arent. Hvor paa Nesjar stod søslaget mellem Svein Jarl og Olaf den hellige?

Hansen, E. Ancher. Norges historie i bilder og tekst. Oslo u.år (ca. 1945). 4to. Orig. bd. Noe slitt i ryggen. Kr. 120,- Første del er hentet fra Olaf Gjems-Onstad Norges historie i bilder og tekst.

Holt, Lars Jakob. Fra istid til notid. Del 1. Noregs historie før 1870. Nynorsk. Aschehoug 1980. 8vo. 222 s. Rikt illustr. Kart. Orig. omslag. Som ny. Kr. 100,-

Otnes, Per. Den samiske nasjon. Den første samlede oversikt over samefolkets politiske historie, sett i sammeheng med kapitalismens økonomiske og historiske utvikling. Oslo (Pax Forlag) 1970. 8vo. 240 s. Orig. omslag. et par pletter på omslag. Navn utradert på smusstittelblad. Kr. 75,-

Rasch-Eng, Rolf. Herr Sinclair dro over salten hav. Skottetoget og kampene ved Kringen 1612. Eiksmarka 1992. Tverr-8vo. 96 s. Illustr. Kart. Orig. kartonert innbd. Pen. Kr. 100,- Forlagsomtale: 26.august 1612 ble en avdeling på ca 300 skotske soldater og offiserer nedkjempet av norske bønder ved Kringen i Gudbrandsdalen. Dagen etter ble de fleste overlevende skotter slaktet ned av opphissede og fordrukne nordmenn. Heltedåd eller ugjerning? Rolf Rasch-Engh. har fulgt i kaptein Sinclairs fotspor, og forteller sannheten om Skottetoget og Kringen, på godt og vondt.

Rian, Øystein, red. Historiske perler. Norsk historieskrivning gjennom 800 år. Den norske Bokklubben 2002. 8vo. 364 s. Orig. bd. med omslag. Kr. 160,- Forlagsomtale: Antologien samler artikler og utdrag fra bøker om norsk historie av 15 av våre viktigste historikere fra Snorre og fram til i dag. Samlingen dekker de viktigste begivenheter i norsk historie slik at den også kan fungere som en liten norgeshistorie. Foran hvert bidrag er det en kort presentasjon av den enkelte historieskrivers faglige karriere.

Seip, Jens Arup. Tanke og handling i norsk historie. Artikler og avhandlinger. Oslo 1968. (Fakkelbok). 8vo. 141 s. Orig. omslag. Gulenet i ryggen. Kr. 75,-

Skodvin, Magne. Store navn i norsk historie. Oslo 1973. (Uglebok). 8vo. 149 s. Orig. omslag. Kr. 60,-

Vårt folks historie. Redaksjon Thorleif Dahl, Axel Coldevin, Johan Schreiner. Bind 1-9. Oslo 1962. 8vo. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og merker etter tape. Etiketter i ryggen på alle bind. Ellers pene. Kr. 400,-

Vårt folks historie. I. Forhistorisk tid og vikingtid. Ved Anders Hagen og Charles Joys. Oslo 1962. 8vo. 406 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. Noen skraper i skinnet. Kr. 75,-

Vårt folks historie. VIII. Fra verdenskrig til verdenskrig. Ved Chr. A.R. Christensen. Oslo 1961. 8vo. 475 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. Noen skraper i skinnet. Kr. 90,-

Vårt folks historie. IX. Okkupasjonsår og etterkrigstid. Ved Chr. A.R. Christensen. Oslo 1961. 8vo. 536 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. Noen skraper i skinnet. Kr. 90,-

 

Oppdatert 10.05.05