Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Naturvitenskap

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

Asimov, Isaac. Den genetiske koden. Oversatt av Torild Alnæs. Oslo 1969. (Cappelens realbøker). 8vo. 182 s. Orig. omslag. Kr. 75,-

Bergen turlag. Årbok 1956. Øyene Stord og Tysnes. Bergen 1956. 8vo. 256 s. Illustr. Orig. omsl. Kr. 50,- Av innholdet: Helleland, Ivar J. Natur, plante- og dyreliv på Stord.

Löfving, Börje. Dyr og vekster i Norge. Oversatt og bearbeidet av Ian Gjertz. NKS-forlaget 1990. 8vo. 287 s. Gjennomillustr. Orig. omslag. Kr. 100,-

Munitz, Milton K., ed. Theories of the Universe. From Babylonian Myth to Modern Science. Glencoe, Illinois (The Free Press / The Falco''s Wing Press) 1957. 8vo. 437 s. Orig. bd. med noe slitt vareomslag. Kr. 150,-

Naturen. Illustreret maanedsskrift for populær naturvidenskab 1922. Femte række, sjette aargang (46de aargang). Redigert av Jens Holmboe med bistand av Aug. Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. Utgit av Bergens museum. Bergen 1922. 8vo. S. 193-384. Illustr. Karter. Figurer. Enkel priv. sjirtingryggbd. Smuss på forsats. Navn på forsatsblad. Kr. 100,-

Naturen. Illustreret maanedsskrift for populær naturvidenskab 1923. Femte række, syvende aargang (47de aargang). Redigert av Jens Holmboe med bistand av Aug. Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. Utgit av Bergens museum. Bergen 1923. 8vo. 384 s. Illustr. Karter. Figurer. Foldekart. Enkel priv. sjirtingryggbd. Smuss på et par sider. Navn på forsatsblad og tittelblad. Kr. 100,-

Naturen. Illustreret maanedsskrift for populær naturvidenskab 1924. Femte række, ottende aargang (48de aargang). Redigert av Jens Holmboe med bistand av Aug. Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. Utgit av Bergens museum. Bergen 1924. 8vo. 384 s. Illustr. Enkel priv. sjirtingryggbd. Smuss på forsats. Navn på forsatsblad og tittelblad. Kr. 100,-

Størmer, Carl. Fra verdensrummets dybder til atomernes indre. 4. opl., øket og omarb. Oslo 1927. 8vo. 199 s. Illustr. Orig. bd. Navn på tittelblad. Kr. 100,-

Ørsted, H.C. Naturvidenskabelige Skrifter. Scientific Papers. Samlet Udgave med to Afhandlinger om hans Virke ved Kirstine Meyer. Collected Edition with two Essays on his Work. Bd.1: Kirstine Meyer: The Scientific Life and Work of H. C. Ørsted. H. C. Ørsted: Naturvidenskabelige Skrifter 1797-1808. København 1920. 4to. CLXVI, 344, (4) s. Illustr. Skinnryggbd. med orig. omslag medbundet. Slitt i ryggen og langs deklenes kanter. Kr. 500,-

 

Oppdatert 07.04.05