Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Næringslivshistorie

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

A/S Egersunds Fayancefabriks Co. 1847 - 1947. Redigert av Olaf Lorentzen og Thor B. Kielland. Utgitt av Egersunds Fayancefabriks direksjon. Stavanger 1947. 4to. 149 s. Illustr. Orig. bd. Lite merke etter fjernet klistremerke på forsats, ellers pen. Kr. 1500,-

Apenes, Chr. B. Det grønne guld. Fredrikstad 1959. 8vo. Illustr. Orig. omslag. Dedikasjon fra forfatteren. Kr. 150,- Utgitt i forbindelse med 100 årsdagen for sagbruksprivilegienes opphevelse 1. januar 1860.

Bergen turlag. Årbok 1952. Bergen 1952. 8vo. 280 s. Illustr. Orig. omsl. Kr. 50,- Av innholdet: Mortensen, O. Framfjordfjellene og talkindustrien.

Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 21. Bergen 1915. 8vo. 108 s. Orig. omslag. Slitt ved øvre kapitel. Gulnet i ryggen. Kr. 80,- Av innholdet: Bendixen, B.E. Et gammelt bergensk vinfirma.

Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 79/80. Bergen 1981. Orig. omslag. 128 s. Kr. 60,- Av innholdet: Norsk hermetikkindustri før 1900.

Brekke, Nils Georg, red. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Bergen (Hordaland fylkeskommune / Nord 4) 1993. 4to. 477 s. Svært rikt illustr. Orig. bd. Kr. 300,- Av innholdet: Monrad-Krohn, Danckert. Skogen, oppgangssagen og skottehandelen. ”1600-årenes gyldne jobbetid”; Kolle, Nils. ”En sand guldgrube”. Det store sildeeventyret i førre århundre; Munksgaard, Jan Henrik. Kremmerleier og gjestgiverier ”fornødent for almuen og de reisende”; Haaland, Anders. Tettstedene – en historie om handel, industri og samferdsel.

Bugge, Anders / Steen, Sverre, red. Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennom årtusener. Bind 4: Fra rokken til fabrikken. Oslo 1940. Leks. 8vo. 450 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. med fire opphøyde bind. Litt slitt i ryggen. Kr. 130,-

(Carlsberg). Bogen om Carlsberg. Far og søn, Carlsberg idag, I samfundets tjeneste. U.å. (ca. 50-tallet). Leks. 8vo.Upag. Rikt illustr. i s/h og farver med bl.a. tegninger af Sikker Hansen (tidsbilleder fra 1930-årene). Orig. omslag. Pen. Kr. 100,-

(Carlsberg). Bryggeren. J. C. Jacobsen på Carlsberg. 5.opl. 1990. 333 s. Illustr. Orig. omslag. Som ny. Kr. 150,-

Debes, Inge. Forbrukerkoooperasjonens historie i Norge. I. Opmarsjen. 1850-1890. II. Gjennembruddet. 1891-1915. Oslo 1931, 1936. 8vo. 239, 235 s. Illustr. Orig. skinnryggbd. Bd. I noe slitt i ryggen, ellers pene bind. Navn preget inn på forsatsblader. Kr. 300,-

Den norske Turistforenings årbok. 1936. Hovedemne: Telemark. Oslo 1937. Leks. 8vo. 288 s. Rikt ill. Orig. bd. med gulldekor. Begge omslag medbundet. Noe slitt i rygg og hjørner. Kr. 175,- Av innholdet: Støren, R. Kongsbergsølvet og Telemarks smykkeindustri.

Den Norske Turistforenings årbok 1944. Hovedemne: Sogn. Oslo 1944. Leks. 8vo. 256 s. Rikt illustr. Orig.bd. med gulldekor. Begge omslag medbundet. Kr. 200,- Av innholdet: Lunde, Jens. Næringsvegar i Sogn.

Den Norske Turistforenings årbok 1955. Østfold. Oslo 1955. Leks. 8vo. 256 s. Rikt illustr. Orig. omslag. Kr. 75,- Av innholdet: Holm, Ivar. Flittige Glomma; Blakstad, Helge. Tømmerstokkenes lange reise.

Drammen og Oplands turistforening. Årbok 1979. Drammen 1979. 8vo. 149 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 60,- Av innholdet: Øygarden, Einar. Gruvedrift på Holtefjell.

Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok 1980. 134. årgang. Oslo 1980. 8vo. 248 s. Priv. sjirtingryggbd. Orig. omslag bundet med. Pen. Kr. 150,- Av innholdet: Malmström, Kari Hoel. Studiet av industrimiljøene - et forskningsfelt for tverrvitenskap; Altern, Arne. Det Kongelige Modumske Blaafarveverk i Buskeruds amt; Boe, Liv Hilde. Steinindustrien i Aker og Christiania.

Gøthe, Odd. Det lette metall. Aluminiumsindustrien i Norge. Oslo 2001. 8vo. 110 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 150,- Forlagsomtale: Etter krigen ble det besluttet å satse på og bygge ut aluminiumsindustrien i Norge. Denne boken er et bidrag til historien om aluminiumsindustrien i Norge, og hvordan denne vokste fram. Med register.

Hartvedt, Gunnar Hagen. Hordaland og Bergen. (Bygd og by i Norge). Oslo 1976. 570 s. Orig. kunstskinnbd. Rikt illustr. Kr. 250,- Av innholdet: Hartvedt, Gunnar Hagen. Næringslivet.

Hjelmtveit, Karl. Bergensmeieriet. Bergen 1965. 8vo. 316 s. Illustr. Orig. bd. Pen. Kr. 120,-

Mamen, H. Chr., red. Oslo og Akershus. (Bygd og by i Norge). Oslo 1981. Leks. 8vo. 576 s. Rikt illustr. Orig.bd. med vareomslag. Kr. 250,- Av innholdet: Wiig, Jan. Trelastindustrien; Wetting, Olav. Streiftog gjennon en del av industrihistorien.

Nilsen, Bjarne G. Pellerin. Glimt fra 100 år. Tromsø 1976. 4to. 98, (14) s. Orig. kunstskinnbd. Ex libris. Kr. 125,- Jubileumsberetning fra AS Pellerin, Oslo Margarinfabrikk.

Nordens kalender 1939. Utg. av Foreningen Norden 1939. 4to. 223 s. + annonsesider. Illustr. Orig. omslag. Kr. 150,- Av innholdet: Lindstrøm, Johan R. Pelsdyravlen i Norge; Jutila, K.T. Lantbruket och industrien i Finland.

Norsk Aarbok 1932. 13te aargang. Utgjevi ved Gustav Indrebø. Bjørgvin 1932. 8vo. 158 s. Illustr. Priv. sjirtingryggbd. uten ryggtittel. En del understrekninger og kommentarer i siste kapittel. Navn på tittelblad. Kr. 150,- Av innholdet: Øystein Eskeland. Litt um kramvessene og ferdene deira.

Opstad, Lauritz. Herrebøe Fajance Fabrique. Et norsk industri-eventyr fra rokokko-tiden. Oslo 1959. 8vo. 344 s. Rikt illustr. Orig. dekorert kartonert innbd. Kr. 300,-

Sogn og Fjordane fylkesleksikon. Red: Johs. Sæterskar. Bergen 1953. (Det norske næringsliv). 8vo. 867 s. Rikt illustr. Orig. bd. Pletter på deklene. Antydning til sprekker ved indre fremre fals. Kr. 250,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1980. Gruver og skjerp i Rogaland. Stavanger 1980. 8vo. 199 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 120,-

Svensson, Sven. 60 år i vekst. Oslo samvirkelag 1894 - 7. oktober - 1954. Oslo 1954. 8vo. 68 s. Illustr. Orig. omslag. Omslag litt slitt i kanter. Kr. 70,-

Tungodden, Bernt, red. Nordhordland - vegen vidare. Nordhordland forlag i samarbeid med Regionrådet for Nordhordland 1993. 4to. 280 s. Svært rikt illustr. i sv/hv. og farger. Oriog. bd. med vareomslag. Rifter i vareomslag, noen rep. med tape. Kr. 150,- Av innholdet: Aadland, Nils Marton. Næringsliv.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1955. Oslo 1955. 8vo. 239 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. omslag. Kr. 100,- Av innholdet: Stenrød, Erling. Birkeland - Eyde-metoden 50 år. Thuesen, Gunnar. Rennherddrift. En jernfremstillingsmetode i Norge fra 1539 til 1622. Grieg, Sigurd. Fra skomakerhåndverk til skotøyindustri.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1955. Oslo 1955. 8vo. 194 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. omslag. Kr. 75,- Av innholdet: Grieg, Sigurd. Fra smedhåndverk til jernindustri.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1957. Oslo 1957. 8vo. 190 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 100,- Av innholdet: Grieg, Sigurd. Norsk tømmer blir eksportvare; Thuesen, Gunnar. Masovndrift. En kort oversikt over masovnens utvikling og masovndrift i Norge.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1958. Oslo 1958. 8vo. 214 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 100,- Av innholdet: Grieg, Sigurd. Fra Opstadvev til Automatstol.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1959. Oslo 1959. 8vo. 189 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 100,- Av innholdet: Grieg, Sigurd. De gamle norske glassverk; Johnson, Dag. Gass og gassverk i Norge og andre land.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1960. Oslo 1960. 8vo. 187 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 100,- Av innholdet: Grieg, Sigurd. Kvernkall og mølle

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1961. Oslo 1961. 8vo. 197 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 100,- Av innholdet: Grieg, Sigurd. Fra syltekrukke til sardinboks; Thuesen, Gunnar. Jernfremstilling i Norge i nyere tid. Elektrojernfremsstilling.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1962. Oslo 1962. 8vo. 205 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Liten sprekk ved øvre kapitel. Kr. 80,- Av innholdet: Thuesen, Gunnar. Stålfremstilling i Norge på 16- og 17-hundretallet.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1963. Oslo 1963. 8vo. 198 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 100,- Av innholdet: Grieg, Sigurd. Kongsberg sølvverk og uld- og linnedmanufakturet.

Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1968. Oslo 1968. 8vo. 109 s. + annonsesider. Rikt illustr. Orig. bd. Kr. 80,- Av innholdet: Wetting, Olav. Gud alene ved hvor den smed ender". Wichmann Motorfabrikk A/S er 65 år.

Ytreberg, N.A. Handelssteder i Finnmark. Historie, handelsliv, reise og fest. Trondheim 1942. 8vo. 306 s. Illustr. Kart. Orig. sjirtingryggbd. Kr. 300,-

Zweihundert Jahre Nymphenburg. Staatliche Porzellan Manufaktur Nymphenburg 1747-1947. München 1947. 8vo. 76 s. Rikt illustr. Orig. omslag. Navn på forsats. Kr. 150,-

Ølet vårt. Litt om ølet, det tilvirkning og omsetning. Utg. av Den Norske Bryggeriforening. Oslo (1954). 8vo. 78 s. Illustr. Orig. omslag. Noe slitt i ryggen. Kr. 85,-

Ølet vårt. Dets tilvirkning og omsetning. Utg. av Den Norske Bryggeriforening 1964. 8vo. 60 s. Billedplansjer. Vignetter. Orig. omslag. Kr. 85,-

 

Oppdatert 26.07.05