Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Lyrikk

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

70 ballader oversatte fra tysk i originalens versemaal af K. Grimsgaard. Christiania 1874. 8vo. (6), 202 s. 58 tresnitt. Orig. dek. helsjirtingbd. med rik gulldekor og helt gullsnitt. Deklene skrapet langs kanter og slitt i ryggen. Liten bit av øvre ryggstripe borte. Endel brune pletter i materien. Navn på forsatsblad. Kr. 100,-

Arkhilokhos. Fragmenter. Gjendiktet av Svein Jarvoll. Oslo 1993. 8vo. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 50,- Forlagsomtale: Den greske lyrikeren Arkhilokhos ble født i Hellas tidlig på 600-tallet f. Kr. Alt som er bevart etter ham er fragmenter, funnet f.eks. på markspiste papyrusrester, på mumiebind eller i innskrifter. Her presenteres et utvalg av hans lyrikk i norsk gjendiktning.

Auklend, Jon. Erling Skjalgsson. Eit sogedikt. Bergen. 1930. 8vo. 55 s. Orig. omslag. Dedikasjon fra forfatteren.

Bjerke, Andre. En midjesmal frue fra Grue. 50 norske limericks fra seks radiokonkurranser. Tegninger av Hammarlund. Oslo 1958. 119 s. 8vo. Orig. omslag. Gulnet i ryggen og på dekler. Et par fuktflekker på omslag. Kr. 100,-

Bjerke, Andre. Samlede dikt. I-II. 3. oppl. Oslo 1984. 8vo. 289, 271 s. Orig. dek kunstskinnbd. Kr. 200,-

Bjørlykke, Oskar Stein. Deg høyrer dagen til. Oslo 1966. Liten 8vo. 79 s. Orig. omslag. Noen pletter på omslag, ellers pen. Kr. 75,- Debutbok.

Bonnefoy, Yves. Ein eld går føre oss. Til norsk ved Geir Pollen. Oslo 1999. 8vo. 140 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,- Boka inneheld dikt frå diktsamlingane Du mouvement et de l'immobilité de Douve (1953), Hier régnant désert (1958), Pierre écrite (1965), Dans le leurre du seuil (1975), Ce qui fut sans lumière (1987), Début et fin de la neige (1991) og La vie errante (1993).

Boyson, Emil. Gjenkjennelse. Dikt. Oslo 1957. 8vo. 133 s. Omslaget er tegnet av Kaare Espolin Johnson. Orig. omslag. Navn på forsats. Kr. 125,-

Bronken, Per. Kranser av blod. Dikt i utvalg. Oslo 1979. (Lanterne-bøkene). 8vo. 130 s. Orig. omslag. Noen svake pletter på omslag. Navn på forsats. Kr. 70,-

Bull, Olaf. Dikt i utvalg. Utvalget ved Jan Bull. Oslo 1950. 8vo. 224 s. Orig. bd. Kr. 80,-

Burns, Robert. Dikt og songar. Utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker. 2. oppl. Oslo 1996. 8vo. 157 s. Orig. bd. med vareomslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,- Forlagsomtale: Robert Burns (1759-96) er ein av Skottlands største diktarar. Motiva til versa henta han frå det skotske landsbymiljøet han sjølv hadde røtene i. Med humor og kjenslevar innleving skildrar han menneske og natur i rytmar og tonar som minner om folkevisa. Boka innheld vel 60 dikt og songar.

Byron, Lord. Childe Harold. Edited with introduction and notes by H.F. Tozer. 3rd ed. Oxford (Clarendon Press) 1931. Liten 8vo. 336 s. Orig. helsjirtingbd., en tanke slitt. Kr. 80,-

Dass, Petter. Viser og rim. Første samling. Utg. ved Didrik Arup Seip. Oslo 1934. 8vo. 176 s. Orig. omslag. Brett i foromslag. Kr. 80,-

Dove, Rita. Det er rosa i oss. Utval og gjendikting ved Brit Bildøen. Oslo 1996. 8vo. 140 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 40,- Diktene er hentet fra samlingane: Grate notes, Mother love, Selected poems, Museum, The yellow house on the corner, Thomas og Beulah.

(Doolittle, Hilda). H.D. Murene faller ikke. Gjendiktning og noter ved Henning Kramer Dahl. Oslo (Solum) 1998. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,- Forlagsomtale: Diktene er preget av forfatterens bakgrunn i London, men med referanser til oldtidens Egypt og hele den vestlige sivilisasjons historie.

Drachmann, Holger. Dikt i utvalg. Ved Erling Nielsen. Oslo 1961. (Cappelens nordiske bibliotek). 8vo. 36 s. Orig. bd. med vareomslag. Liten bit revet av, og rift i foromslag. Kr. 60,-

Eg ser på deg, og du ser på meg. En antologi ved Sidsel Mørck og Olav Vesaas. Oslo 1988. (Bokklubbens Lyrikkvenner). Leks. 8vo. 111 s. Orig. kartonert bd. Kr. 75,-

Eidslott, Arnold. Nettene under Kapp Horn. Dikt. Oslo 2000. 8vo. 149 s. Orig. bd. med vareomslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,-

Ekenes, Asbjørn. Fiskerkongen. Dikt. Oslo 1988. 8vo. 56 s. Orig. omslag. Et par pletter på omslag. Litt uvørent oppsk. Kr. 50,-

(Fried, Erich). Kjærlighet uten fedreland. 75 gjendiktninger etter Erich Fried av Carl Frederik Prytz. Oslo 1996. 8vo. 126 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,- Forlagsomtale: Utvalget av Frieds (1921-1988) dikt er i hovedsak hentet fra samlingene "Liebesgedichte"(1979), samt fra Frieds første store boksuksess "100 Gedichte ohne Vaterland" (1977).

Gamborg, Anna Barbara. Vindhårpa. Dikt. Ansgar forlag 1982. 8vo. 90 s. Orig. omslag. Kr. 75,-

Garborg, Arne. Haugtussa og andre dikt. Ved Reidar Djupedal. (Levande dikting band 3). Oslo 1975. 208 s. Omslag og illustrasjoner av Unni-Lise Jonsmoen. Orig. omslag. Litt slitt ved øvre kapitel. Kr. 100,-

Gelsted, Otto. Dikt i utvalg. Ved Erling Nielsen. Oslo 1961. (Cappelens nordiske bibliotek). 8vo. 36 s. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 75,-

Handagard, Idar. I ørneklo. Tysk tid - norsk strid. Forlaget Ariel 1946. 8vo. 78 s. Orig. omslag. Noe løs i ryggen. Tittel skrevet med håndskrift på ryggen. Navn på forsatsblad. Kr. 80,-

Hartley, Marsden. Signaturar av mangfaldige ting. Solum 1999. (Poema-serien). 8vo. 126 s. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 40,- Forlagsomtale: Diktsamlinga inneheld dikt frå heile forfattarskapen til den amerikanske målaren Marsden Hartley, og viser ein lyrikar som utnyttar evna til å sjå fargar og liv og rørsle, og måle med ord det han elles fanga inn i biletflata. Hartley sine dikt er sterkt personlege, konkrete og samstundes biletrike.

Hofmo, Gunvor. Ord til bilder. Dikt. 1. utg. Oslo 1989. 8vo. 45 s. Orig. omslag. Kr. 175,-

Holm, Hans Henrik. Heilagkvæde. I utvalg og med et forord av Kåre Langvik-Johannesen. Tresnitt av Niclas Gulbrandsen, Inggard Rosseland, Hans Gerhard Sørensen. Oslo 1979. 8vo. 122 s. Orig. omslag. Uoppsk. Merke etter prislapp på foromslag. kr. 125,-

Holm, Hans-Henrik. Om norsk folkesjel. Oslo 1941. Leks. 8vo. 26 s. Illustr. Orig. omslag, litt slitt i kanter. Kr. 70,- Særprent av Studenterboka 1940. Illustrert av Frøydis Haavardsholm.

Islands tusund år. Dikt i utval. Samla av Conrad Clausen. Bergen 1970. Liten 8vo. 80 s. Illustr. Orig. kunstskinnbd. Kr. 80,-

(Jacobsen, Andreas). Ajax. Hestalort og mannskor. 3. oppl. Stavanger 1977. 8vo. 256 s. Illustr. av Henry Imsland. Orig. bd. Kr. 100,-

Jacottet, Philippe. Tanker under skyene. Gjendiktet av Charles Aubry og Terje Johanssen. Oslo 1996. 8vo. 80 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,-

Jonsson, Tor. Dikting. Skoleutgåve ved Reidar Djupedal. Noregs boklag 1963. 8vo. 190 s. Orig. omslag. Hilsen på forsatsblad. Pen. Kr. 100,-

Kløve, Odd. Innbjoding. Dikt. Bergen (Norsk Bokreidingslag) 1986. 8vo. 72 s. Orig. omslag. Pen. Kr. 60,- Sitat fra bakomslag: "Med diktsamlingi ”Innbjoding” stig ein ny skald fram. Odd Kløve er skulemann, fødd og uppvaksen i det gamle tradisjonsrike Vossaveldet. Han er fødd 6. januar 1905 og hev soleis fylt sine 81 år. Han er lærarutdana pa Stord, tok seinare artium og teiknelina ved Statens Sløyd- og Teiknelærarskule, Notodden. Sumarkurs vart det fleire av, m.a. eit i London, med statsstipend. Han hev adjunktkompetanse. Heile lærartidi si hadde han pa Voss, mest på Vangen, men i dei seinste åri styrar ved Raundalen skule. Han hev reist i dei fleste landi i Europa og nokre land i Midtausten. Skaldskapen hev Odd Kleve dyrka meir i det stille. Men no kjem han, 81 ar gamal. Ein visshøv skald som meistrar versemålet framifrå, og i eit malmfullt og ekte norsk språk som vil gleda alle måldyrkarar. Her er vare og fine naturskildringar, kjærleikskvede, attersyn på sogehendingar, og dikt som når salmetonen. Her er spursmål som trengjer seg fram, her er svar til spyrjande menneske, her er syner og luftspeglingar, her er hylling til stilla og togni, og her er tru og von som vinn yver tvil og vonløysa."

Krag, Vilhelm. Nye Digte. Kristiania 1897. Orig. omslag. Noen smårifter og bretter i omslag. Ryggen slitt ved øvre kapitel. Rifter i bakomslag ved kapitelene. Gulnet felt på forsats og forsatsblad. Pen materie. kr. 250,-

Landet og folket. Helsing frå norske diktarar til Gula Tidend på 60-årsdagen. Utgjeve av Gula Tidend 1964. 8vo. 40 s. Orig. omslag. Dedikasjon fra redaktøren i Gula tidend, Per Håland. Kr. 70,-

Lavik, Olav. Strofer frå Strilelandet. Bergen 1976. 8vo. 64 s. Orig. omslag. Lang hilsen på forsatsblad. Kr. 50,-

Lehmann, Eigill. Atturljom. Kvedskap av ... Norsk bokreidingslag 1983. 8vo. 111 s. Orig. omslag. Pen. Kr. 80,-

Lehmann, Eigill. Ettirrakstur. Dikt. Oslo 1990. (Norsk Bokreidingslag). 8vo. 141 s. Orig. omslag. Som ny. Kr. 60,-

Lehmann, Eigill. Vilje de lyda.... Dikt. Bergen (Elevmållaget i Bergen) 1967. 8vo. Upag. Orig. omslag. Kr. 80,-

Lorcka, Federico Garcia. Månen har tenner av elfenbein. Dikt i utval og gjendikting ved Tove Bakke og Ragnar Hovland. Oslo 1996. 8vo. 173 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,-

Lønnebotn, Ingri. Spinkelspenn. Dikt. Oslo 2000. Smal 8vo. 54 s. Orig. kartonert bd. Utgått bibliotekseks. med stempler. Pen. Kr. 60,- Forlagsomtale: Disse diktene er et spenn trukket med spinkel linje, og har en filigranspresis utførelse. Det er en konsekvent og gjennomført samling, en organisme med sitt skjelett, sine innvoller og sitt blodomløp. Elementene i den speiler seg, forvandler og forgrener seg i hverandre. I disse diktene har forfatteren helt konkret tatt på seg røntgenblikket.

Mehren, Stein. Corona. Formørkelsen og dens lys. Oslo 1986. Leks. 8vo. 139 s. Orig. omslag. Kr. 150,-

Mehren, Stein. Samlede dikt 1960-1967. Oslo 1982. 8vo. 223 s. Orig. bd. med vareomslag. Kr. 200,-

Mjølk av paradis. Engelsk og skotsk lyrikk frå Thomas Gray til John Clare. Utval, gjendikting og etterord ved Johannes Gjerdåker. Oslo 2000. (Samlaget poesi). 8vo. 97 s. Orig. bd. med vareomslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,- Forlagsomtale: Boka inneheld dikt av Thomas Gray, Samuel Johnson, Robert Burns, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, William Savage Landor og John Clare. I etterordet skisserer Gjerdåker deira personlege bakgrunn og syner kva verknad dei har fått for poesien og litteraturhistoria.

Mørkrid, Tomas. Munnfullmåne. Dikt, illustrert av Finn Graff. 1. utg. Oslo 1996. 8vo. 89 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 75,- Forlagsomtale: Mørkrids debut-diktsamling kan også leses som historien om en mann som finner frem til seg selv og sin egen evne til å føle kjærlighet.

Obrestad, Tor. Kollisjon. Dikt. Oslo 1966. 8vo. 75 s. Orig. omslag. Uoppsk. Omslag noe gulnet og med et par merker etter prislapper. Kr. 175,- Debut!

Orvil, Ernst. Kommer du til meg. Dikt. Oslo 1947. 8vo. 104 s. Orig. omslag. Omslag med brett og slitt i kanter. Rygg og deler av omslag gulnet. Navn på tittelblad. Kr. 100,-

Palmer, Marion. Utsatte strøk/Rasis guovllutt. Dikt og tekster. Samisk gjendikting: Rauni Magga Lukkari og Petter Johanas Lukkari. Stamsund 1999. 8vo. 161 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 50,-

Paus, Ole. Tekster fra en trapp. Oslo 1971. 8vo. Upag. Orig.omslag. Merke etter prislapp på foromslag. Kr. 75,-

Persiske vers. Etter Omar Kajjám Hafis Karabkuhi ved Alexander Seippel. Oslo 1912. 8vo. 96, IV s. Orig. omslag. Rifter og slitasje ved kapitelene. Ryggen gulnet og med pletter. De to siste blad er løse. Kr. 100,-

Rich, Adrienne. Eit vilt tålmod har ført meg hit. Gjendikta av Brit Bildøen. Oslo (Solum) 1999. 8vo. 133 s. Orig. bd. med vareomslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 40,- Forlagsomtale: Boka inneheld dikt frå fleire av Richs bøker. Samlinga gjer det mogleg å følgje eit langt diktarliv gjennom omskiftande faser. Forfattaren har gått vegen frå formell eleganse, ironi og avstand, via det personlege til et meir politiske og problematiserande uttrykket.

Ringdal, Ivar. Lyng i steinurd. Dikt. 2. oppl. Fonna Forlag 1975. 8vo. 96 s. Orig. omslag. De tre første blad er løsnet fra permen. Dedikasjon fra forfatteren. Ekstra maskinskrevet dikt lagt ved og signert av forfatteren. Kr. 75,-

Rasmussen, Halfdan. Tosserier. Anden Samling. 1. utg. København 1952. 8vo. 48 s. Orig. omslag. Pent eks. Kr. 100,-

Riis, Annie. Himlen er de andre. En kjærlighetssatire. Oslo 1982. 8vo. 87 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 80,-

Sande, Jakob. Det kveldar på Kobbeskjer. Dikt. Omslaget er teikna av Borghild Rud. Oslo 1961. 8vo. 92, (2) s. Orig. bd. med vareomslag. Svake brune pletter på forsats og forsatsblad, ellers pen materie. Noen småhakk og rifter i kanten av omslag. Kr. 400,- Les om Jakob Sande.

Sande, Jakob. Guten og grenda. 1. utg. Oslo 1945. 8vo. Priv. helsjirtingbd. Kr. 400,-

Sande, Jakob. Storm frå vest. 2. uppl. Oslo 1931. 8vo. 95 s. Nyere priv. sjirtingryggbd. Navn på friblad. Pen. Kr. 200,-

(Sande, Jakob). Sjømannen Jakob Sande. Brev og dikt. Forord av Vidar Sandem. Etterord av Herbjørn Sørebø. Utgitt i samarbeid med Jakob Sande-selskapet. Oslo 1992. 8vo. 95 s. Orig. kartonert innb. Kr. 125,- "Likferd på havet" er henta frå bolk 2 i samlinga "Frå Sunnfjord til Rio", Oslo 1933. Resten av dikta er henta frå "Dikt i samling", Gyldendal 1988.

Sandsdalen, Ingebjørg Kasin. Georgica. Dikt. Vinterbro (Athenum Forlag) 1996. 64 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 40,-

Sverdrup, Harald U. Evig byggende Babel. Dikt. 1. utg. Oslo 1949. 8vo. 58 s. Orig. omslag. Omslag gulnet i rygg og langs kanter. Dedikasjon fra forfatteren. Kr. 500,- Omslag av Johnny Halvorsen.

The Spirit of Norway. Norwegian War Poems. Translated by G.M. Gathorne-Hardy. With a Preface by Professor A.H. Winsnes. Trondheim (Universitetsbiblioteket i Trondheim) 1995. Leks. 8vo. 44, 44 s. Orig. omslag. Hilsen på tittelblad. Pen. Kr. 75,- Faksimileutg. Originalutg. London : Published for King Haakon's Fund of Relief in Norway by The Royal Norwegian Government, Information Office, 1944. Tekst på norsk og engelsk.

Tikkanen, Märthe. Århundradets kärlekssaga. Tegninger: Henrik Tikkanen. Oslo 1986. (Bokklubbens Lyrikkvenner). 102 s. Orig. bd. Pen. Kr. 90,-

Ulstein, Jan Ove. Lys i brilleglasa. Dikt. Oslo 1980. 8vo. 38 s. Orig. omslag. Dedikasjon fra forfatteren. Pen. Kr. 75,-

Untermeyer, Lewis, ed. Modern American Poetry and Modern British Poetry: Combined Mid-Century Edition. New York (Harcourt Brace and Company) 1950. Leks. 8vo. 709, 493 s. Orig. helsjirtingbd. Kr. 175,-

Vesaas, Tarjei. Dikt i samling. Oslo 1969. (Lanterne-bøkene). 8vo. 179, (5) s. Orig. omslag. Lesestripe i ryggen. Navn. Kr. 100,-

Vigdal, Kristen. Von. Dikt. Nidaros 1922. Orig. helsjirtingbd. Litt slitt ved kapitelene. et par svake pletter på fordekkel. Ellers pen. Kr. 150,-

Vik, Olav. Hjartemål. Dikt. Oslo 1941. 8vo. 120, (2) s. Orig. omslag. Et par brune pletter på forsats og forsatsblad. hilsen på forsatsblad. Kr. 75,-

Vaa, Aslaug. Dikt i utval. Ved Leif Mæhle. Noregs Boklag 1964. 8vo. 234 s. Orig. omslag. Et par pletter på foromslag. Gulnet i ryggen. Kr. 100,-

Wessel, Johan Herman. Digte. Illustrert av Th. Kittelsen. Oslo 1928. 8vo. 186, (6) s. Orig. skinnryggbd. Skinnet skadet et par steder (ikke i ryggen). Forsatser og forsatsblad gulnet. Kr. 80,-

Wolf, Øystein Wingaard. Lindring. Dikt. Oslo 1998. 8vo. 63 s. Orig. omslag. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr. Kr. 60,- Forlagsomtale: Samlingen inneholder 48 dikt, som utspiller seg i spennet mellom et formsikkert poetisk språk og en underliggende uro som fremdeles søker, som stadig vender tilbake til jeg'ets plass i verden, kunstens rolle og kjærlighetens betydning.

Aasen, Ivar. Symra og andre dikt. Ved Reidar Djupedal. Omslag og illustrasjonar: Unni-Lise Jonsmoen. Oslo 1963. Smal 8vo. 130, 9 s. Orig. omslag.En tanke slitt ved øvre kapitel, ellers pen. Kr. 125,- Vev-utgave av Symra (1. utg.).

 

Oppdatert 21.05.05