Hovedside

Kontaktinformasjon

Salgsbetingelser

Boklister

Linker

 

 

 

Lokalhistorie og topografi

Rogaland

Obs! Denne siden blir ikke lenger oppdatert. En del titler kan derfor være solgt. Vi henviser til vår nye nettbutikk: Bergensantikvariatet

Bøkene kan bestilles pr. telefon, post eller ved å sende en e-post. Se ellers: Salgsbetingelser.

Allsanghefte. ESSA Avis- og Boktrykkeri A.S. 1966. Smal 8vo. 24 s. Orig. omslag. Bruksspor. Kr. 30,- Innhold: 34 sanger, bl.a. noen lokale fra Rogaland: Når det våres i Stavanger; Rygjasfylkets fjell; Stavangervise.

Drange, Ernst Berge. Erfjord. Gardar og folk. I .Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen (Gardsnummer 48-60). II. Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden (Gardsnummer 61-72). Suldal kommune 2004. Leks. 8vo. 1309 s. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. Som nye. Kr. 600,-

(Edland, Torgeir). Skretting, Tobias, red. Torgeir Edland. 14. januar 1889 - 12. april 1981. Eit hundreårsminne. Utgjevar: Hå kommune ved Kulturetaten 1989. Leks. 8vo. 106 s. Illustr. Orig. dek. kunstskinnbd. Kr. 150,-

Fedrenes kirke i Rogaland. Årbok for Stavanger bispedømme 1951. Utgitt av Stavanger bispedømmeråd. 8vo. 119 s. Illustr. Orig. omslag. Brett på tittelblad. Kr. 60,-

Haugland, Anders. Bygdebok for Ølen. Andre bandet. Gardar og ætter i Vågen. Ølen bygdeboknemnd 1986. Leks. 8vo. 493 s. Illustr. Orig. kunstskinnbd. Kr. 400,-

Kloster, Wibecke. Siste generasjon på Ledaal. Utgitt av Stavanger Museum 1967. Leks. 8vo. 68 s. Illustr. Orig. omslag. Hilsen på forsats. Kr. 125,- Særtrykk av By og bygd XIX.

Lange, Alexander. Provst Alexander Langes Optegnelser om sit Liv og sin Samtid i Stavanger 1818 - 1839. Stavanger 1980. 137 s. Orig.bd. med vareomslag. Som ny. Kr. 200,-

Lindanger, Birger / Nordås, Hallvard. Klepp bygdesoge II. 1837-1987. Kleppe 1987. Leks. 8vo. 495 s. Illustr. Orig. bd. med noe slitt vareomslag. Kr. 500,-

Norland, M. Stavanger og stavangerne i de hvite seils tid. Stavanger 1974. 8vo. 282 s. Illustr. Orig. bd. Sprekk ved indre fremre fals. Kr. 150,-

Obrestad, Tor. Jæren. Eld or blått. Ei samling poesi i ord og bilete. Rogaland Forlag 1997. 4to. Orig. bd. med vareomslag. Pen. Kr. 275,- Forlagsomtale: Dette er en bok om det jærske landskapet, en samling poesi i form av lyrikk, prosastykker og fotografier. Ordene fører leseren inn i bildene, og gir opplevelser et kamera ikke kan gjengi. Fotografer: Olav Garborg, Harald Lygren, Thor Jan Salte, Aadne Stangeland, Torleif Tveit, Odd Inge Worsøe.

Salveson, Åmund. Bygdasoga for Sand i Ryfylke. Stavanger u.å. 8vo. 242 s. Illustr. Kart. Orig. omslag. Omslag ganske fillete. Kr. 140,-

Sivertsen, Svein Carl, red. Viseadmiral Thore Horve fra Stavanger – Glimt fra et eventyrlig liv i krig og fred. Hundvåg 1997. (Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie – Nr. 3). 8vo. 192 s. Rikt illustr. Orig. pappbd. Pletter på deklene. Kr. 175,- Opplag: 1000 eks.

Stavanger Turistforening. Natur vi må verne. Stavanger 1985. 8vo. 121 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 100,- Særtrykk av årbok 1985.

Stavanger Turistforening. Årbok 1970. Dyraheio i forvandling. Stavanger 1970. 8vo. 200 s. Illustr. Orig. helsjirtingbd. En del små pletter på rygg og fordekkel. Kr. 130,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1975. Profil av et unntak. Stavanger 1975. 8vo. 200 s. Illustr. Orig. omslag. Gjennomgående fuktskade ved øvre snitt. Kr. 80,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1976. Bråtveitgrenda. Stavanger 1976. 8vo. 215 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 130,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1977. Njardarheim. Stavanger 1977. 8vo. 199 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 130,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1978. Ulla/Førre undersøkelsene. Stavanger 1978. 8vo. 245 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 130,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1979. Fjellheimen mellom Hunnedalen og Lysefjorden. Stavanger 1979. 8vo. 199 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 130,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1981. Huldreheimen. Sagn og virkelighet. Stavanger 1981. 8vo. 192 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 130,-

Stavanger Turistforening. Årbok 1988. Geologi for fjellvandrere. Stavanger 1988. 8vo. 148 s. Illustr. Orig. omslag. Kr. 130,-

Tjeltveit, Njål, red. Bedehuskulturen. Bedehus og bygdeliv i Ryfylke. Stavanger 1987. Tverr-8vo. 140 s. Illustr. Noter. Orig. kartonert innbd. Initialer på forsatsblad. Kr. 100,-

Tvedt, Toralf. Bygdebok for Ølen. Tredje bandet. Gardar og ætter på Bjoa. Ølen bygdeboknemnd 1986. Leks. 8vo. 381 s. Illustr. Orig. kunstskinnbd. med vareomslag. Kr. 400,-

 

Oppdatert 30.07.05